Suvalkuose sugiedotas Lietuvos valstybės himnas

Liepos 6-oji – Lietuvos Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Tą dieną pagal neseniai įvestą tradiciją lygiai 20 val. viso pasaulio lietuviai gieda Lietuvos valstybės himną (Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“). Nuo pat pradžių šią tradiciją palaiko ir Suvalkų lietuviai. Sugiedoti himno, be suvalkiečių, į Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpas atvyko ir 17-os Lietuvos lietuvių grupė. Jie atsinešė tautinę ir istorinę vėliavas. Pastaroji vėliava – istorinis valstybės simbolis, audeklas, kurio raudoname lauke vaizduojamas šarvuotas raitelis ant balto žirgo, dešinėje rankoje laikantis virš galvos iškeltą sidabrinį kalaviją. Svečių iš Lietuvos grupė – tai buvę Vilniaus universiteto kaimo kapelos muzikantai, kurie atvyko į Suvalkus į bliuzo festivalį, vykusį liepos 5–8 d.

himnas-suv

Suvalkų lietuviai su svečiais gieda Lietuvos valstybės himną

Lygiai 20 val. visi sugiedojo Lietuvos valstybės himną. Jį giedant Lietuvos lietuviai laikė iškėlę dvi vėliavas: tautinę ir valstybės istorinę. Paskui dar sudainuota daina „Mažam kambarėly ugnelę kuriu“. Pranas Sovulis perskaitė Emilijos Lukšytės-Krušinienės eilėraštį „Keliu vėliavą“.

Dar niekados Lietuvos himno Suvalkuose liepos 6-ąją negiedojo tiek daug žmonių (daugiau kaip 40 asmenų).

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotr.

Komentavimas negalimas.