Suvalkiečių viešnagė Alytuje

Š. m. gegužės 5 dieną Alytaus teatro salėje vyko neeilinis renginys „Literatų klubo „Tėkmė“ veikla Lietuvai per 20-metį“. Atvyko daug svečių, kad pasveikintų klubo narius su garbingu jubiliejumi, paskaitytų savo naujai sukurtų eilių, padainuotų, pabendrautų. Šioje gražioje šventėje dalyvavo ir suvalkiečiai.

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkę Emiliją Lukšytę-Krušinienę sveikina klubo nariai

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkę Emiliją Lukšytę-Krušinienę sveikina klubo nariai

Jubiliejinis renginys pradėtas himnu, kurį vedėjo Alfonso Mekionio pakviestas sugiedojo „Ančios“ ansamblis. Vėliau Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė Emilija Lukšytė-Krušinienė perskaitė trumpą pranešimą apie tėkmiečių veiklą. Pasigyrė, kad pavyko jubiliejaus proga išleisti fotoalbumėlį su nuotraukomis iš įvairių renginių. Tai lyg istorijos vadovėlis, iš kurio sužinome apie per dvidešimtį metų „Tėkmės“ nuveiktus darbus. Šiame albumėlyje yra ir nuotraukų su suvalkiečiais. Tai visai nenuostabu, mat jau 15 metų tęsiasi mūsų draugystė.

Dainuoja ansamblis „Ančia“ iš Suvalkų (vad. Vytautas Batvinskas)

Dainuoja ansamblis „Ančia“ iš Suvalkų (vad. Vytautas Batvinskas)

Savo naujos kūrybos paskaitė svečiai ir vietiniai literatai. Suvalkiečiams atstovavo poezijos mėgėjai Genutė Pečiulytė, Kazimieras Baranauskas ir Pranas Sovulis.

Poetinę programą maloniai paįvairino gražios alytiškių dainos. Tai dueto Dalios Kazlauskienės ir Raimondos Remeikienės, Ramutės Biesevičienės (autorinės dainos) ir mažytės Raselės Kazlauskaitės (mums gerai pažįstamos Scholastikos Kavaliauskienės anūkės) nuostabūs balsai pralinksmino visus susirinkusius salėje. Didelė garbė buvo dalyvauti šiame renginyje ir keletą dainų padainuoti „Ančios“ ansambliui, kuriam vadovauja Vytautas Batvinskas. Džiaugiamės, kad žiūrovai nepagailėjo plojimų už mūsų atliktas dainas.

Savo eiles skaito Genutė Pečiulytė, Pranas Sovulis ir Kazimieras Baranauskas

Savo eiles skaito Genutė Pečiulytė, Pranas Sovulis ir Kazimieras Baranauskas

Renginys užbaigtas prie vaišių stalo su lietuviškais patiekalais. Ilgai dar niekas neskubėjo namo, dalijosi viens su kitu dienos įspūdžiais, kalbėjosi apie poeziją, dainą, draugystės planus.

Ačiū organizatoriams, kad taip maloniai praleidome šeštadienio popietę. Dėkojame Punsko viršaičiui, kuris užtikrino mums nemokamą transportą.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

Nuotraukos O. Virbylienės

Komentavimas negalimas.