Suvalkiečių susitikimas su profesoriumi Liudu Mažyliu

2017-11-29 mūsų krašte viešėjo prof. Liudas Mažylis su žmona Aldona. Jis susitiko su Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Vidugirių pagrindinės mokyklos ir Seinų „Žiburio“ mokyklos bendruomenėmis. Kelionės pabaigoje atvyko į Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus būstinę, kur jo laukė suvalkiečiai. Profesorių lydėjo Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič, konsulato sekretorius Petras Maksimavičius ir darbuotoja Jolanta Bagdonavičienė.

L. Mažylis – Lietuvos mokslininkas, profesorius, politikos ir visuomenės veikėjas, chemijos mokslų daktaras, vadybos ir administravimo srities habilituotas daktaras, stažavęsis Kembridžo universitete. Šiuo metu dėsto Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete. Savo gyvenime kelis kartus keitė mokslo sritis. Iki 2017 m. kovo 29 d. buvo žinomas tik siauram ratui žmonių. Tą dieną Vokietijos užsienio reikalų ministerijos diplomatiniame archyve Berlyne jis surado 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos nutarimo dėl Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo rankraščio originalą lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais, parašytą dr. Jurgio Šaulio ranka. Tai istorinis įvykis jo ir Lietuvos gyvenime. Akto suradimas – didžiausia ir geriausia dovana Lietuvai nepriklausomybės šimtmečio proga. Po minėtos dienos profesorius žaibiškai išgarsėjo Lietuvoje ir už jos ribų. Jis labai intensyviai dirba archyvuose, dažnai susitikinėja su žmonėmis.

DSC01086

Suvalkų ansamblis „Ančia“ dainuoja pasveikinimo dainas. Iš kairės: Kazimieras Baranauskas, Onutė Virbylienė, Jonas Jasevičius, Vanda Račienė, Adelė Jalauskienė, Magdalena Makrickienė, Gražina Kajackienė, Genovaitė Pečiulytė, Juozas Vaznelis, Vytautas Batvinskas (vadovas), Teklė Gibavičienė, Danutė Judickienė, Elena Vasilčik, Teresė Uzdilaitė

Svečius Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, pasitiko dviem dainomis: „Giedu dainelę“ ir „Augo kieme klevelis“. Paskui visi susėdo prie bendro stalo. Konsulato Seinuose vadovas V. Stankevič Suvalkų lietuviams padovanojo įrėmintą informacinį stendą „Nepamirškime, kur mūsų „Šaltinis“ (1906–1915)“. Po to kalbėjo prof. L. Mažylis. Jis prisiminė, kad jaunystėje rinko pašto ženklus, senovinius atvirukus, Vasario 16-osios Akto signatarų parašus. Jo šeimoje buvo daug kalbama apie Lietuvos istoriją. Profesorius papasakojo apie Lietuvos Tarybos Vasario 16-osios Akto ieškojimą ir suradimą, parodė įvairių dokumentų kopijas. Užsiminė, ką patyrė radęs šį dokumentą. Visi labai įdėmiai jo klausėsi. L. Mažylis padovanojo Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriui įrėmintą Vasario 16-osios Akto rankraščio kopiją lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais ir savo prierašu: „Rasta Berlyne 2017-03-29, Liudas Mažylis“.

DSC01093

Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič teikia dovaną. Iš kairės: Vytautas Batvinskas, Vaclav Stankevič, Aldona Mažylienė

DSC01101

Susitikimo su prof. Liudu Mažyliu dalyviai

DSC01111

Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė dovanoja L. Mažyliui suvalkiečių leidinius

Paskui profesoriui pateikta keletą klausimų. Kazimieras Baranauskas klausė, kodėl Lietuvoje yra pamirštas Suvalkų lietuvių draugijos, veikusios 1907–1914 m., pirmojo pirmininko kun. dr. Juozo Stankevičiaus vaidmuo sudarant Lietuvos Tarybą. Ją pavyko greit sudaryti dėl šio kunigo pasiaukojimo. Pradžioje kun. J. Stankevičius buvo įtrauktas į Lietuvos Tarybos sudėtį, bet ėmė protestuoti kairieji, kadangi Taryboje buvę daug kunigų. Tad kun. J. Stankevičius atsisakė savo vietos Lietuvos Taryboje. Kostas Leončikas teiravosi, ar anksčiau bandyta ieškoti Vasario 16-osios Akto labai turtingame Maskvos archyve. Priminė, kad šio Akto ieškota Lietuvoje įvairiose vietose: Lietuvių kalbos ir literatūros institute, kapinėse, vienoje sodyboje ir kt., bet niekur jo nerasta. Pranas Sovulis klausė, ar šis Aktas visam laikui pasiliks Lietuvoje.

DSC01115

Suvalkiečiai su atvykusiais svečiais. Iš kairės sėdi: Onutė Virbylienė, Liudas Mažylis, Aldona Mažylienė, Vaclav Stankevič; stovi: Gražina Kajackienė, Teresė Uzdilaitė, Magdalena Makrickienė, Birutė Oluv, Teresė Jonuškienė, Teklė Gibavičienė, Vanda Račienė, Juozas Vaznelis, Adelė Jalauskienė, Elena Vasilčik, Jonas Jasevičius, Jolanta Bagdonavičienė, Danutė Judickienė, Kazimieras Baranauskas, Vytautas Batvinskas, Genovaitė Pečiulytė, Pranas Sovulis, Gediminas Grigutis

O. Virbylienė padovanojo prof. L. Mažyliui keletą suvalkiečių leidinių. Pasidaryta bendra nuotrauka. Pabaigoje L. Mažylis davė interviu lietuviškai televizijos laidai „Lietuvių panorama“. Atsisveikindami suvalkiečiai svečiams sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Tai buvo labai įdomus ir įsimintinas susitikimas. Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius dėkoja Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovui Vaclavui Stankevičiui už suteiktą galimybę susitikti su prof. Liudu Mažyliu.

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos

Komentavimas negalimas.