Suvalkiečiai prisijungė prie paaukojimo akto

Kunigo Mariaus Talučio paraginti Suvalkų lietuviai praėjusį sekmadienį (2018-02-11) susirinko Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus būstinėje, kur bendra malda paaukojo Lietuvą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Pradžioje LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė perskaitė 2018 m. sausio 31 d. Lietuvos vyskupų kreipimąsi, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Jame tikintieji buvo raginami 2018-02-11 sukalbėti bažnyčioje, koplyčioje ar namie specialią maldą ir taip įsijungti į bendrą tikėjimo aktą. Taip pat paaiškinta šio veiksmo prasmė. Šių metų vasario 11 d. 11 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukojo iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Šioje bazilikoje yra garsus Dievo Motinos paveikslas, vainikuotas popiežiaus atsiųstomis karūnomis.

Susirinkę suvalkiečiai kartu sukalbėjo šiai progai parašytą maldą, kurios tekstą su paveiksliuku bažnyčioje po lietuviškų Mišių išdalino kun. M. Talutis. Maldoje pavedami Dievo Motinai, tarp kitko, vaikai, jaunimas, sutuoktiniai. Po maldos O. Virbylienės iniciatyva visi kartu sukalbėjo Dievo Gailestingumo vainikėlį (maldas ir litaniją), o paskui sugiedojo giesmes: „Jėzau, gyvas Tu esi“, „Giesmė į Šiluvos Mariją“, „Tu ateik prie seno kryžiaus“, „Šiluvos Marijai“.

 Kostas Leončikas, punskas.pl

aukojimas-suv

Komentavimas negalimas.