Strategin? partneryst??

Valdemaro Tomaševskio laikysena vis labiau išjudina visuomenę. Vakar viešą laišką paskelb? signataras, filosofas Romualdas Ozolas. „Kelias iš šiandien Lietuvai primestos situacijos yra. Jis vienintelis: atimti iš Lietuvą paniekinusio, apšmeižusio ir jos Konstitucijai nusižengusio lenk? tautyb?s Lietuvos piliečio jo lietuviškąją pilietybę ir su lenk? bendruomene Lietuvoje prad?ti kalbas Lietuvos ?statym? kalba, o su Lenkija ? normal? jau esanči? susitarim? ir ?sipareigojim? abipus? vykdymą. Kaip lygi? partneri?, o ne vasal?, kurie tur?t? atsiprašyti d?l to, kad jie buvo ?žeisti“, ? teigia signataras, filosofas Romualdas Ozolas.

?Pirmiausia reikia užimti labai kategorišką nacionalini? interes? gynimo poziciją santykiuose su Lenkija, ? teigia jis. ? Tai neišvengiamas dalykas. Reikia, pripažinus, kad padaryta daug klaid?, viską prad?ti nuo nulio. Toliau eiti keliu per strateginę partnerystę su Lenkija yra ne?manoma, jeigu nenorime savo nacionalin?s valstyb?s prarasti tuoj pat?, ? tvirtina Nepriklausomyb?s akto signataras, filosofas Romualdas Ozolas.

Daugiau:  Ozolas ?sp?ja apie Lenkijos keliamus pavojus Lietuvai

Lietuvos lenkas Ryšardas Maceikianecas demaskuoja lenk? provokatori? europarlamentarą Valdemarą Tomaševsk?. Skundus Briuseliui ir lietuvi? bei lenk? tautoms ?žeidimus s?jančiam V. Tomaševskiui kitaip mąstantis Vilniaus krašto lenkas R. Maceikianecas yra labai neparankus. Kur kas neparankesnis už daugel? lietuvi? politik?, kurie d?l sostin?s valdžios klaupiasi prieš dviej? rajon? partijos pirmininką.

Parengta pagal alfa.lt, ?RESPUBLIKĄ? ir ELTĄ

Komentavimas negalimas.