Šimtametis suolelis Lietuvai

Apie Punsko parapijos klebono kun. Motiejaus Simonaičio suolelį pasakoja kun. Marius Talutis.

sb, punskas.pl

vienas komentaras Šimtametis suolelis Lietuvai;

  1. Viiktoras sako:

    Nuoširdus ačiū kun.M.Talučiui už istorinį pasakojimą garb. suolelio tema.Tai išties ir meilės suolelis,nes čia pasimatymams susitikdavo /tikriausiai ir susitinka / jaunosios poros. Raginčiau geriau sutvarkyti ir papuošti artimiausią suolelio aplinką, -juk punskiečiai turi įgimtą grožio pojūtį ir tuomet galbūt išsipildys perfrazuotas posakis:,,kas šią vietą papuoš ir saugos bus amžinai laimingas“.