Seinuose vyko Lituanistų konferencija

Spalio 11-12 d. Seinų „Lietuvių namuose“ bei Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje vyko Lituanistų konferencija, skirta Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms.  

Pranešimus skaitė Viktorija Daujotytė, Antanas Smetona, Jolanta Zabarskaitė, Mindaugas Kvietkauskas, Dainora Eigminienė, Janina Macukonienė, Marius Mikalajūnas, Eugenijus Urbonas bei Petras Maksimavičius.

Konferencijos metu vyko diskusijos apie mūsų kartos lietuvybę, parodyti Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleivių bei Klaipėdos universiteto Valentino Masalskio vaidybos III kurso studentų spektakliai, atidaryta Meilei Lukšienei skirta paroda.

Apie konferenciją pasakoja jos organizatoriai bei dalyviai.

(sb), punskas.pl

5 koment. Seinuose vyko Lituanistų konferencija

 1. pelėda sako:

  Gražius atsiliepimus apie konferenciją ir Seinus jaunimas Lietuvos parašė. Labai norėtųsi, kad jie, jauni žmonės, ir Tėvynėje sugebėtų atskirti pelus (ir tokių būta šioje konferencijoje tarp pranešėjų) nuo grūdų . Mielieji, ačiū, kad supratote, koks svarbus Lietuvai yra ‘priešpilis“, bet neužmerkime akių , kai pati pilis yra griaunama – savų ar svetimų. Jūs linkite mums, kad lietuvių kalba dar ilgai skambėtų Seinuose, o aš linkiu Jums (ir sau), kad Vilniuje ar Trakuose, Kernavėje ar Turgeliuose , Maišiagaloje ar Jašiūnuose nereikėtų jaustis kaip svetimoje valstybėje

 2. Dalyvis studentas Henrikas sako:

  Dėkoju už puikią konferenciją, kuri padėjo dar labiau suprasti lietuvių kalbos bei lietuvybės svarbą, bei pažinti Seinuose gyvenančius lietuvius. Konferencijos pranešėjų kalbose buvo pasakyta daug svarbių ir aktualių dalykų, aktualių visiems lietuviams, tiek gyvenantiems Lietuvoje, tiek užsienyje.
  Ačiū lietuvių bendruomenei už svetingumą, supažindinimą su kraštu bei galimybę aplankyti Lietuvai iškilių asmenybių vietas. Po konferencijos dar stipriau myliu savo kalbą ir linkiu dar stipresnio bendradarbiavimo su užsienio lietuviais.
  Ačiū lietuvių bendruomenei, ačiū Švietimo ir mokslo ministerijai.

 3. Dalyvis sako:

  Labai ačiū už konferenciją, kuri buvo itin turtinga savo turiniu, jos organizatoriams ir dalyviams. Taip pat itin jauki, nes, iš tiesų, galėjome pasijusti kaip namuose, šeimininkai sukūrė puikią atmosferą.
  Ateičiai norėtųsi glaudesnio bendradarbiavimo su Seinų lietuvių bendruomene, kad juos įkvėptume lietuvybei, o ir jie patys, savo noru nesutraukyti lietuviškų šaknų, paskatintų mus dar labiau didžiuotis sava kalba, kultūra bei istorija.
  Dar itin svarbu, kad Seinų bendruomenė nebijotų viešai kalbėti apie esančias problemas, išreikšti, formuluoti savo norus, o, atitinkamai, mūsų bendruomenė ir Vyriausybė, kitos atsakingos institucijos turi sudaryti sąlygas jiems jaustis saugiais, pasitikinčiais savo jėgomis.
  Juk svarbiausia, kad turime padėti vienas kitam kurti bei stiprinti savo lietuviškas tapatybes.

 4. Arnas sako:

  Teko dalyvauti šioje nuostabioje konferencijoje ir ypač smagu, kad tai vyko tokioje reikšmingoje Lietuvai vietoje- Seinuose. Prisipažinsiu, iki šiol nedaug žinojau apie šį kraštą, tačiau susipažinęs su istorija, gyvenimu, supratau, kad turime branginti tai, ką turime šiandien. Suspaudė širdį, kai supratau, kad taip stengiamasi išlaikyti lietuvių kalbą, tai padėjo dar labiau sustiprinti meilę gimtajam kraštui. Be abejo, konferencija paliko neišdildomą įspūdį, šiandien labai aktuali tema- lietuvybė, visa, kas buvo pasakyta, kokie pranešimai buvo skaityti, padėjo suprasti, kad lietuvybė yra viena iš didžiausių tautos vertybių ir nereikia nuo jos nusigręžti, o kaip tik, ją puoselėti ir skleisti žinią apie meilę Lietuvai aplinkiniam pasauliui.