Seinų vyskupo Antano Baranausko mirties metinių minėjimas

Šių metų lapkričio 27 dieną Seinuose vyko poeto ir vyskupo Antano Baranausko 115-ųjų mirties metinių minėjimas. Prie A. Baranausko kapo Seinų bazilikoje buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės. Minėjime dalyvavo Seinų klebonas Zbigniew Bzdak, vikaras kun. Petras Gucevičius, Punsko vikaras kun. Marius Talutis, LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič, Marijampolės Vytenio bataliono kariai, Seinų „Žiburio“ mokyklos mokytojai ir mokiniai.

 Susirinkusieji pagiedojo A. Baranausko giesmę, skirtą Seinų Dievo Motinai. Kun. Petras papasakojo apie vyskupą ir jo 5 apaštalavimo Seinuose metus.

 Istorikas Petras Maksimavičius kalbėjo apie sudėtingus Antano Baranausko gyvenimo aspektus. Vyskupui nebuvo lengva dirbti Seinuose. Jis, bandydamas išlaikyti status quo, nenorėjo pasisakyti nei už lietuvius, nei už lenkus. Bandė įžiebti žmonių širdyse meilę ir vienybę. Susirinkusieji pagiedojo „Viešpaties angelą“.

 Vėliau minėjimo dalyviai išsirikiavo prie Antano Baranausko paminklo. Čia Seinų „Žiburio“ mokiniai padėjo gėlių, uždegė žvakeles. Minėjimui baigiantis visi sugiedojo Lietuvos himną.

Komentavimas negalimas.