Dabartis

 Seinai

2004 metų surašymo duomenimis Seinuose gyvena 5989 žmonės. Seinai yra miesto, valsčiaus ir apskrities centras. Miesto paviršius – 9,49 kvadratiniai kilometrai. 30% Seinų gyventojų yra lietuviai. Didžiausia miesto ūkinė įmonė – „Sejnmlek“ – gamina sūrius,  pieno miltelius ir kitus produktus. Seinuose veikia alkoholio varykla, medžio perdirbimo įmonė ir kt.

Švietimas

Seinuose veikia lenkų pagrindinė mokykla, gimnazija ir licėjus, lietuvių „Žiburio“ mokykla (darželis, pagrindinė mokykla, gimnazija).

Kultūra

Seinuose yra įsikūrusios įvairios organizacijos ir kultūros įstaigos kaip antai: Seinų kultūros centras, Ośrodek pogranicze, Seinų „Lietuvių namai:, Seinų kultūros namai ir kt. Kasmet yra organizuojami tarpautiniai vaikų ir jaunimo teatro  festivaliai „Balticsatelit“, vaikų teatro festivaliai, veikia pop muzikos, estrados, teatro, baleto ir kitos grupės.

Seinai yra Lenkijos lietuvių draugijos ir Šv.Kazimiero draugijos būstinė.

Seinuose yra leidžiamas „Przegląd Sejnenski“.

 

Komentavimas negalimas.