Savivaldybių rinkimai. Seinuose be pakeitimų

rinkimaiLapkričio 4 d. Seinų miesto ir valsčiaus gyventojai dalyvavo pakartotiniuose savivaldybių rinkimuose. Seinų miesto burmistru penkeriems metams (antrajai kadencijai) išrinktas Arkadiusz Nowalski. Už jį balsavo 1262 rinkėjai. Pakartotiniuose savivaldybių rinkimuose Arkadiusz Nowalski nugalėjo kandidatę Jolanta Bagińska, kuri gavo 991 balsą.

Seinų valsčiaus viršaičiu antrajai kadencijai išrinktas Darius Adomas Lastauskas. Pakartotiniuose savivaldybių rinkimuose jis nugalėjo Maciej Miszkiel. Už Darių Adomą Lastauską balsavo 929 gyventojų, už Maciej Miszkiel – 844.

ep, punskas.pl

Komentavimas negalimas.