Savivaldybių rinkimai Punsko valsčiuje

2018 m. spalio 21 d. Lenkijoje vyko savivaldybių rinkimai. Penkerių metų kadencijai buvo renkami viršaičiai, burmistrai ir prezidentai, valsčių, apskričių tarybos bei vaivadijų seimeliai.

Punsko valsčiuje, kuriame apie 80 proc. lietuvių, gyvena 4255 žmonės, iš jų 3492 turi balsavimo teisę. Punsko valsčius buvo padalintas į 4 rinkimų apylinkes ir 15 apygardų. Balsuota Punsko savivaldybėje, Punsko Dariaus ir Girėno mokykloje, Vidugirių mokykloje ir Smalėnų svetainėje. Kiekvienoje rinkimų apylinkėje veikė dvi komisijos: viena rinkimų vedimui, kita – balsų skaičiavimui. Jose dirbo po 9 asmenis. Visose Punsko valsčiaus apylinkių komisijose buvo 72 žmonės.

Rinkėjų aktyvumas Punsko valsčiuje šių metų rinkimuose nebuvo didelis – 45,6 proc. Prieš ketverius metus jis buvęs didesnis – 52 proc. rinkėjų, bet prieš aštuonerius metus – tik 40 proc.

Į Punsko valsčiaus viršaičius balotiravosi tik vienas kandidatas – Vytautas Liškauskas. Buvo galima balsuoti už arba prieš. Už Vytautą Liškauską balsavo 94,6 proc. rinkėjų. Už pasisakė 1508 rinkėjai, prieš 66.

rinkimai2018

Vytautas Liškauskas Punsko valsčiaus viršaitis yra nuo 1998 m. Tuomet jį rinko valsčiaus taryba. 2002 m. už jį balsavo 92 proc. rinkėjų, 2006 m. – 99 proc., 2010 m. – 95 proc. Prieš ketverius metus balsavome už du kandidatus: Vytautą Liškauską ir Vytautą Batvinską.

Į valsčiaus tarybą buvo įregistruoti 3 komitetai, balotiravosi 26 kandidatai. Prieš ketverius metus buvo 5 komitetai ir 64 kandidatai.

Į Punsko valsčiaus tarybą pateko:

Kierejszys Andrzej (Punskas),

Malkinskas Tomas – Małkiński Tomasz (Valinčiai),

Pečiulienė Violeta – Pieczulis Wioleta (Ožkiniai),

Rėkus Jurgis – Rekus Jerzy (Šlynakiemis),

Bagdonavičius Petras – Bogdanowicz Piotr (Punskas),

Makauskas Robertas – Makowski Robert (Punskas),

Kliučinskaitė Anelė – Kluczyńska Aniela (Punskas),

Krajauskas Edvinas – Krajewski Edwin (Punskas),

Aponik Dariusz (Smalėnai),

Vailionienė Elena – Wojlanis Helena (Vidugiriai),

Savickas Pranas Darius – Sawicki Franciszek Dariusz (Vaičiuliškės),

Radzevičius Darius – Radzewicz Dariusz (Pristavonys),

Vaznelis Juozas – Woźnialis Józef (Vilkapėdžiai),

Gelažauskas Jonas – Giełażewski Jan (Peleliai),

Chmielewski Robert (Taurusiškės).

rinkimai-2018-a

Į Seinų apskrities tarybą balsavimas vyko 4 apygardose. Seinų apygardoje buvo išrinkti 4 nariai, Seinų ir Gibų valsčiuose – 5 nariai, Krasnapolio valsčiuje – 3, Punsko valsčiuje – 3 nariai. Iš viso 15 narių.

Daugiausia balsų gavo rinkimų komitetas „Seinijos kraštas“ (KWW Ziemia Sejneńska). Už jį balsavo 824 rinkėjai. Antanas Baudys gavo 419 balsų, Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė – 144, Valdas Krakauskas – 124. Jie atstovaus Punsko valsčių Seinų apskrities taryboje.

Antrąją vietą užėmė rinkimų komitetas „Teisė ir teisingumas“ (PiS), kuris gavo 267 balsus (85 balsus gavo Jerzy Kogaczewski). Trečioji vieta atiteko Lenkijos ūkininkų sąjungai (PSL), kuri surinko 245 balsus (Juozas Kmieliauskas gavo 155 balsus).

Rinkimai į Palenkės vaivadijos seimelį vyko keturiose apygardose. Iš Suvalkų miesto, Suvalkų, Seinų, Augustavo, Sokulkos ir Monkių apskričių pateko 8 nariai. Punsko valsčiuje laimėjo Waldemar Kwaterski, kuris gavo 986 balsus.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.