Rudens gėrybių šventė Suvalkuose

Jau daugelį metų Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius organizuoja savo patalpose Rudens gėrybių šventę, kuri šiemet vyko 2017-10-15 po lietuviškų Mišių. Anksčiau tai būdavo tik vakaronė su įvairiais bulvių patiekalais. Vėliau renginys praplėstas meno programa. Į mūsų šventę atvyko ir svečių iš Lietuvos, kurių gretose buvo Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ pirmininkas Ričardas Jurgelevičius ir Vilkaviškio rajono Matlaukio kaimo bendruomenės atstovai.

DSC00605

Eilėraščius skaito lietuvių kalbos pamokas lankantys mokiniai. Iš kairės: Evelina Malinauskaitė, Simona Oluv, Dovydas Oluv

Šiemet meno programa susidėjo iš dainų, eilėraščių ir prozos skaitymų. Pirmiausia eilėraščius perskaitė lankantys lietuvių kalbos pamokas mokiniai Simona Oluv, Dovydas Oluv ir Evelina Malinauskaitė. Po jų Suvalkų ansamblis „Ančia“ padainavo šešias dainas. Tarp dainų ir po pasirodymo savo prozą skaitė Juozas Vaznelis, Genovaitė Pečiulytė, Pranas Sovulis, Kazimieras Baranauskas, Jonas Nevulis.

DSC00610

Dainuoja Suvalkų ansamblis „Ančia“. Iš kairės: Onutė Virbylienė, Gražina Kajackienė, Jonas Nevulis, Julija Prelevič, Kazimieras Baranauskas, Genovaitė Pečiulytė, Ričardas Jurgelevičius, Teklė Gibavičienė, Juozas Vaznelis, Danutė Judickienė, Pranas Sovulis, Teresė Uzdilaitė

J. Vaznelis savo kūrinyje (parašytame pagal tėvo pasakojimus) „Minckas ir Dvinckas“ dzūkų tarme pristatė tikrus įvykius Punske Pirmojo pasaulinio karo metais. Prieš skaitydamas jis dar priminė apie Suvalkų sutarties metines, Melno taikos sutartį, lietuvius, žuvusius Punske po Pirmojo pasaulinio karo. G. Pečiulytė paskaitė dzūkų tarme „Su pamaču“, P. Sovulis – labai juokingą pasakojimą „Studentas Mikas“ apie kunigų seminarijos klieriko mokslus, K. Baranauskas – „Du brolius“ (apie senovės sūduvius), o J. Nevulis dzūkų tarme labai juokingą pasakojimą „Mano pirmas vakarėlis“. Po jų savo eilėraštį „Rudenio lygiadienis“ perskaitė R. Jurgelevičius.

DSC00616

 Juozas Vaznelis

LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė pasveikino lietuvių kalbos mokytoją Teresę Jonuškienę Mokytojų dienos proga ir padėkojo jai už paruoštą renginiui programą. Matlaukio kaimo bendruomenės pirmininkė Daiva Dubauskienė pasveikino suvalkiečius ir pakvietė juos atvykti  į artimiausią renginį.

Meno programai pasibaigus, vyko suneštinė vakaronė. Matlaukio kaimo bendruomenė atvežė labai gražią vaisių kompoziciją „Ežys“.

Genovaitė Pečiulytė

Genovaitė Pečiulytė

 

 Pranas Sovulis

Pranas Sovulis

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos

Komentavimas negalimas.