Rudaminos apylinkėse vėl surastas balinis vėžlys

Šiemet Rudaminos miestelio (Lazdijų r.) apylinkėse vėl surastas balinis vėžlys. Sprendžiant pagal šarvų spalvą – tikriausiai durpyno gyventojas.

Rudaminos bendruomenės nuotrauka.

Rudaminos bendruomenės nuotrauka

Lazdijų rajono Rudaminos miestelio bendruomenė Strasbūre esančiam Berno Konvencijos komitetui šią savaitę įteikė skundą dėl Lietuvos Respublikos sprendimų, susijusių su planuojama Lietuvos-Lenkijos elektros energijos jungties statyba, keliama grėsme gamtai. Priežastį skundui sudaro kartu su specialistais neseniai surinkta informacija, kad atsakingų insitucijų numatytoje 400 kV, 1000 MW elektros energijos perdavimo linijos statybos zonoje atsiduria mokslininkų iki šiol neištirtas plotas, kuriame aptinkami baliniai vėžliai ir kitos retos, tarptautinėmis sutartimis saugomos gyvūnų ir augalų rūšys. Šis plotas tiesiogiai ribojasi su Lenkijos Respublikoje esančia Seinų ežeryno Natura 2000 teritorija ir ją jungia su Metelių regioninio parku bei Žuvinto UNESCO biosferos rezervatu. Tokiu būdu dėl itin didelio masto inžinerinių tinklų statybos būtų sunaikintos ne tik jos zonoje atsidūrusios gyvūnų buveinės, bet galimai sukeltas neigiamas poveikis ir pačioms saugomoms teritorijoms.

 Kaip jau buvo skelbta anksčiau, Rudaminos bendruomenė teikė ekspertų išvadomis pagrįstus siūlymus sudėtingai elektros linijos statybai rinktis kitą, apie 10 km trumpesnį maršrutą ir šiuo metu Europoje jau taikomą pažangesnį- dalinio klojimo po žeme statybos būdą. Tačiau Arvydo Sekmoko vadovaujama Energetikos ministerija šiuos pasiūlymus atmetė, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neseniai nusprendė, kad 2011 m. priimtas Alytaus RAAD sprendimas dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos patvirtinimo yra teisėtas. Rudaminos bendruomenė susidūrė su precendento neturinčia situacija, kai unikaliu kraštovaizdžiu ir turtinga biologine įvairove pasižyminčią vietovę mėginama suniokoti dėl galimybės iki 2015 m. pasinaudoti Europos Sąjungos finansine parama elektros jungčių projektui.

 Neseniai pasitvirtinę faktai dėl balinio vėžlio ir kitų retų rūšių buvimo ginčijamoje elektros energijos perdavimo linijos atkarpoje sustiprino Rudaminos bendruomenės nuogąstavimus dėl energetikų ir aplinka turinčių rūpintis institucijų neatsakingumo. Bendruomenės pirmininkė Rūta Cimakauskienė teigė, kad vietos gyventojų pačiame Rudaminos miestelio centre prieš porą metų atsitiktinai surastas balinis vėžlys paskatino iškelti klausimą, ar projektams pagrįstai naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos, jeigu vienoje Lazdijų rajono dalyje šių gyvūnų gausinimui specialiai kasamos kūdros, o kitoje- ruošiamasi sunaikinti natūralias jų buveines. Dar keisčiau, kad aplinkosaugininkų šis radinys du metus taip ir nesudomino. Pasak bendruomenės nario Dr. Ramūno Valioko, apklausus vietos gyventojus ir sudarius gyvūnų paplitimo žemėlapį paaiškėjo, kad baliniai vėžliai elektros linijos kertamame ruože tarp Rimiečio ir Galadusio ežerų aptinkami jau daugelį dešimtmečių. Dalis gyventojų juos apibūdino kaip „visiškai įprastus”. Vietovę apžiūrėjęs Vilniaus universiteto zoologijos muziejaus vyr. specialistas Mantas Zelevas įsitikinęs, kad vėžliams gyventi , daugintis ir migruoti tinkamos buveinės, ypač buvusiame uždarame Lietuvos- Lenkijos pasienio ruože, pateiktų dar daugiau staigmenų, jeigu būtų nuodugniai ištirtos. Gauta informacijos ir apie kitas saugomas rūšis: raudonpilvę kūmutę, didįjį baltąjį garnį, didįjį baublį, griežlę, kukutį. O perinčių gervių populiaciją drąsiai galima įvardinti kaip gausią.

 Europos laukinės gamtos ir natūralių buveinių apsaugos konvencija (kitaip – Berno konvencija ) ją pasirašiusias nares, taip pat Lietuvą, įpareigoja užtikrinti aukščiau minėtų rūšių ir jų gamtinės aplinkos apsaugą.

Papildoma informacija: Asociacija „Rudaminos bendruomenė“, tel. 8 615 34204, el. p. rudaminosbendruomene@gmail.com

 

Komentavimas negalimas.