Romui

Kas suskaičiuos

Tavo nuveiktus darbus

Mūsų kraštui

Ir mūsų brangiajai tėvynei

 

Kas išmatuos

Tavo auką

Dėl mūsų ir Jos

Tu gyvenai ir liepsnojai

 

Dėl savo žmonių ir tautos

Nesakei kad sunku

Nesiskundei

Kad poilsio trūksta

 

Kad neši mūsų sėkmę

Per savo bemieges naktis

Kas galėj patikėti

Kad jėgos jau visos išsemtos

 

Kad sūnūs našlaičiais paliks

Nes Aukščiausias

Tau pelnytą poilsį siuntė

Ir užmerkė akis

Lemtis

(J. A.)

Nuoširdžiausius užuojautos žodžius žmonai, sūnums bei dukroms dėl mylimo tėvelio ir vyro mirties taria

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija

Komentavimas negalimas.