Renginys kun. Jurgiui Dailidei atminti Suvalkuose

 2018 m. balandžio 29 d. Suvalkuose vyks iškilmingas minėjimas, skirtas a. a. kun. Jurgiui Dailidei.

 PROGRAMA:

 15.30 val. – šv. Mišios lietuvių kalba Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje už a. a. kun. Jurgį Dailidę

16.30 val. – paminklo, skirto a. a. kun. Jurgiui Dailidei, pašventinimas (kapinėse, esančiose Bakalaževska g.)

17.30 val. – vakaronė Suvalkų lietuvių „Vienybės” klube (Kosciuškos g. 76)

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti!

Rengėjai: LLD Suvalkų skyrius, „Ančia”, „Suvalkietis”

Suvalku

Komentavimas negalimas.