Rasos švent? 2011

Birželio 25 dieną (šeštadien?) 19.00 val. Šilain?je ?Pas Albiną? vyks Rasos švent?.

Programoje: ?jimas pro šventinius vartus; kupoliavimas (žolyn? rinkimas, rateliai aplink kupolę, vainik?li? m?tymas, ragan? b?rimas); ąžuolo apdainavimas, apeigos prie aukuro; Jon? sveikinimas; laužo uždegimas; šokiai; vainik?li? plukdymas; paparčio žiedo ieškojimas; saul?s sutikimas.

Švent?je dalyvaus folkloro ansamblis ?Liktuž?? iš Kauno, liaudiška kapela ?Čirpokas? iš Šaki?, ?Gimtin??, ?Šalcinukas? ir grup?s iš Navinyk?, Vidugiri? ir Sein? mokykl?, jaunimas iš Sangr?dos, LLJS atstovai, Punsko muzikos mokyklos mokiniai.

Kviečiame pasiži?r?ti, kokia buvo 2009 m. Rasos švent?.

Komentavimas negalimas.