Punskiečiai pasitiko palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikviją

 2017 m. gruodžio 3 d. Punsko parapijiečiai iškilmingai pasitiko Lietuvos didvyrio, Vyčio ordino didžiojo kryžiaus komandoro, palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikviją. Prieš šv. Mišias relikvija procesijoje buvo įnešta į Punsko bažnyčią ir iškilmingai pagerbta.

Šv. Mišioms baigiantis buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija bus saugoma Punsko bažnyčioje ir naudojama maldai bei viešam pagerbimui.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.