Punske viešėjo Lietuvos ateitininkai

Spalio 19 dieną Punske lankėsi Lietuvos ateitininkai. Jiems Punsko bažnyčioje buvo atnašaujamos šv. Mišios. Apie ateitininkų veiklą, Marijos radiją, žurnalą „Ateitis“ pasakoja Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininkė Jurgita Rakauskaitė, Vytautas Girdzijauskas, “Ateities” žurnalo vyr. redaktorė Reda Sopranaitė.

Ateitininkų organizacijos istorija siekia XX a. pradžią, kuomet atsirado poreikis įkurti naują sąjūdį, siekiantį aukštų idealų. Šis judėjimas susilaukė plataus atgarsio visoje Lietuvoje.

Šiuo metu patys aktyviausi yra ateitininkai moksleiviai – apie 80 moksleivių kuopų visoje Lietuvoje. Jeigu kiekvienoje kuopoje pusė mokinių yra su įžodžiu (priesaika), tai kita pusė yra kandidatai. Ateitininkų moksleivių yra apie 1600, o tikrai veikia dvigubai daugiau – per tris tūkstančius moksleivių. Yra dar dalis studentų ir sendraugių, kurie papildo šią veiklą ir jau baigia mokslus.

Ateitininkai sendraugiai – tai buvę ateitininkai, kurie įsipareigoja toliau veikti Ateitininkų organizacijoje, jai skirti savo laiką, talentus ir pastangas, prisiimti atsakomybę už organizacijos augimą ir veiklą siekiant visa atnaujinti Kristuje.

sb, punskas.pl

2 koment. Punske viešėjo Lietuvos ateitininkai

  1. Viktoras/PL/ sako:

    Iš tiesų ateitininkai- Lietuvos dabarties ir ateities šviesuoliai.Raginčiau Ateitininkijos sendraugius atnaujinti ir stiprinti Krikščionių Demokratų partiją,kuri dabar iš dalies yra pasiklydusi ir silpnoka būdama TS-KD politinio sambūrio gretose.Linkiu Jums visiems siekti dorovinių aukštybių.