Dabartis

ŠIANDIENIS PUNSKAS IR JO APYLINKĖS

Punsko valsčiuje yra 33 kaimai. Čia gyvena 4635 žmonės, iš jų apie 80 % yra lietuviai ir apie 20 % – lenkai. Pačiame Punske gyvena 1050 žmonių.

  • Punsko valsčiaus ir parapijos ribos nesutampa. Smalėnai yra Punsko valsčiuje, tačiau sudaro jie atskirą parapijos centrą. Šiai parapijai priklauso keli Punsko valsčiaus kaimai. Punsko valsčiuje esama kaimų, kurie priklauso dar ir Seinų parapijai. Antra vertus – Punsko parapijai priklauso keli Šipliškių valsčiaus kaimai. Punsko parapijoje yra 38 kaimai su 4100 parapijiečių.

  • Labai gražus yra Punsko apylinkių kraštovaizdis. Čia įsikūrę gyventojai pasižymi darbštumu, nagingumu, yra sumanūs, aktyviai dalyvauja saviveikloje, tuo būdu palaikydami ir puoselėdami savo tėvų papročius ir kultūrą.

  • Pačiame Punske įsisteigę valsčiaus ir parapijos centrai. Nuo 1956 metų dirba čia lietuvių kultūros namai ir lietuvių licėjus, kuriai suteiktas Kovo 11-osios vardas. 1957 metais čia įvyko steigiamasis Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (LVKD) suvažiavimas. Nuo 1993 metų veikia čia dar ir lietuviškoji “Aušros” leidykla, kurioje leidžiamas “Aušros” dvisavaitraštis lietuvių kalba.

  • Nuo 1992 metų veikia lietuviškas mini skansenas, kuriame kasmet vyksta Klojimo teatrų festivalis. Be to, veikia Juozo Vainos etnografinis muziejus bei liaudiška seklyčia – Senoji klebonija.

  • Lietuvių kultūros namuose dirba kaimo kapela “Klumpė”, choras “Dzūkija”, choreografinis sambūris “Jotva”, klojimo teatras, šokių grupės: „Vyčiai“, „Šalčia“, meno studija „Puniukai“. Punsko pradinėje mokykloje ir gimnazijoje dirba įvairūs meno sambūriai ir chorai. Prie LLEKD dirba suaugusiųjų etnografinis sambūris “Gimtinė”. Punsko sambūriai buvo aukštai apdovanoti Lenkijoje ir Lietuvos centrinėse apžiūrose, koncertavo įvairiuose Lenkijos ir Lietuvos miestuose, Kanadoje ir Prancūzijoje.

Punsko mokyklų sportininkai pasiekia gerų rezultatų vaivadijos mastu. Punsko valsčiuje, be minėtosio Punsko licėjaus, Punske veikia Dariaus ir Girėno mokyklų kompleksas (lietuvių ir lenkų klasės),  lietuviškos pagrindinės mokyklos Navininkuose, Pristavonyse ir Vidugiriuose, o Smalėnuose – lenkiškoji mokykla. Mokyklų moksleiviai dalyvauja saviveikloje.

Komentavimas negalimas.