Pristatome PLB valdybą

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 35 pasaulio valstybių. PLB Seimas priėmė daug nutarimų ir rezoliucijų, išrinko pirmininkę ir valdybą.

PLB XVI Seimo rinkimo Valdyba, 2018-2021

PLB_Valdyba_2018_bendra

Iš kairės: Rimvydas Baltaduonis, Sigita Šimkuvienė, Vida Bandis, Vaidas Matulaitis, Dalia Henke, Vladas Oleinikovas, Laurynas Misevičius, Eglė Garrick, Rolandas Žalnierius, Jūratė Caspersen.

______________________________________________________

DALIA HENKE – PLB Pirmininkė

pirmininke@plbe.org

Dalia_Henke

______________________________________________________

ROLANDAS ŽALNIERIUS – Pirmininkės pavaduotojas

Specialių projektų, Teisinių ir organizacinių reikalų komisija

projektai@plbe.org

Rolandas_Zˇalnierius

____________________________________________________

VLADAS OLEINIKOVAS – PLJS pirmininkas

vladas@pljs.org

Vladas_Oleinikovas

______________________________________________________

RIMVYDAS BALTADUONIS – PLB Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas

ekonomika@plbe.org

Rimvydas_Baltaduonis

______________________________________________________

VAIDAS MATULAITIS – PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas

______________________________________________________

ALVIJA ČERNIAUSKAITĖ – PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė

svietimas@plbe.org

Alvija_Cˇerniauskaite˙

______________________________________________________

JŪRATĖ CASPERSEN – PLB Kultūros reikalų komisijos pirmininkė

kultura@plbe.org

JuŻrate˙_Caspersen

______________________________________________________

SIGITA ŠIMKUVIENĖ – PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė

pletra@plbe.org

Sigita_Sˇimkuviene˙

______________________________________________________

LAURYNAS MISEVIČIUS – PLB Sporto reikalų komisijos pirmininkas

sportas@plbe.org

Laurynas_Misevicˇius

______________________________________________________

EGLĖ GARRICK – PLB Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė

finansai@plbe.org

Egle˙_Garrick

______________________________________________________

Pr. EDMUNDAS PUTRIMAS – PLB Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas

putrimas@sielovada.org

Edmundas_Putrimas

______________________________________________________

VIDA BANDIS – PLB atstovė Lietuvoje

vida.bandis@lrs.lt

Vida_Bandis

punskas.pl

Komentavimas negalimas.