Prisiminkime Šlynakiemyje žuvusius Lietuvos partizanus

1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemyje žuvo Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas, partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas bei jo adjutantas, iš Mockavos kilęs Vytautas Prabulis-Žaibas.

Tiksli jų palaidojimo vieta nėra žinoma. 

sb, punskas.pl

vienas komentaras Prisiminkime Šlynakiemyje žuvusius Lietuvos partizanus;

  1. Juozas iš Suvalkų sako:

    Primenu, kad: 1920.11.20 d. Punske lenkai sušaudė mūsų tautietį Joną Murauską iš Vaitakiemio (Lenkija), 1925.04.16? d. Suvalkuose buvo sušaudytas Petras Dapkus iš Veluonos (Lietuva), 1933.06.01 d. Suvalkuose mirties bausme nuteista Vytautą Pečiulį iš Pelalių (Lenkija). Mūsų krašte buvo daug šaulių, savanorių, mokytojų, kunigų, veikėjų kurie dirbo Lietuvai. Jų taip pat negalime pamiršti.