Pratęsti S. Eidrigevičiaus paveikslai

2014 m. kovo 20 – balandžio 26 d. Vilniuje, „Kunstkamera“ galerijoje (Ligoninės g. 4), veikia Varšuvoje gyvenančio lietuvių dailininko, tapytojo, grafiko, tarpdisciplininio meno kūrėjo Stasio Eidrigevičiaus meno paroda „Pratęsti paveikslai“.

SE2  Šios parodos istorija įdomi ir gali sudominti ne vieną minėto dailininko meno gerbėją. Kaip rašoma galerijos „Kunstkamera“ tinklalapyje http://www.kunstkamera.lt/, 2011 metais Stasys Eidrigevičius atvyko į Lietuvą „atlikti tai, kas puikiai pažįstama visiems dailės albumų leidėjams Lietuvoje: važiuoti į spaustuvę ir koreguoti spalvas signaliniuose spaudos lankuose būsimam Stasio kūrybos albumui“. (Dailininko albumą 2011 m. išleido Dailininkų sąjungos leidykla. Sudarė R. Rachlevičiūtė ir E. Grigoravičienė, dail. J. Jacovskis.) Stasiui Eidrigevičiui čia prisiėjo laukti, kol spaustuvė parengs signalinio lanko versiją. Signaliniai lakštai neatgulė, kaip paprastai būna, į makulatūros krūvas ir nebuvo išmesti. Stasiui jie tapo įkvėpimo šaltiniu. Jis atspaustus lapus pratęsė pieštuku ir įdėjo į naujus, savarankiškais tapusius paveikslus. Jiems buvo suteikti ir nauji pavadinimai. Kaip tikina parodos lankytojai, ypač įdomūs yra tie puslapiai, kuriuose buvo atspaustos dvi, dažniausiai su savim nesusijusios, reprodukcijos. Dailininkas jas sujungė, sukurdamas tarp jų tarpusavio dialogą.

SE1

Pasak parodos organizatorių, Stasio Eidrigevičiaus paroda yra konceptuali ir postmodernistinė. Joje „menininkas savo darbų pirmines semantines prasmes, tuos darbus „apaugina“ naujom prasmėm, žaidžia pirminiais (atspaustais) ir antriniais (pripieštais) vaizdiniais. Per savo paties citavimą ir prasmės perkūrimą išeinama į naujus prasminius klodus, kurie yra vienu metu ir nauji, ir seni“.

Pagrindinės Stasio Eidrigevičiaus raiškos priemonės tai žaidimas, citavimas ir vaizdo perkūrimas. Naujieji kūriniai tampa lyg puslapiai iš manuskriptų, kaip senieji tekstai, kurie yra aprašinėti pastabomis, naujais tekstais paraštėse.

Susitikimas su parodos autoriumi Stasiu Eidrigevičiumi numatomas balandžio pradžioje.

Eidrigevicius

Stasys Eidrigevičius gimė 1949 m. Mediniškiuose (Panevėžio r.). 1973 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1980 m. gyvena Varšuvoje. Surengė apie 100 individualių parodų įvairiose šalyse. Sukūrė unikalius dailės žanrus – kaukes ir vadinamuosius sielvartus. Jo kūrybos pagrindiniai motyvai – žmogaus vienišumas, susvetimėjimas, liūdesys, susimąstymas. Menininkas pelnė apie 40 tarptautinių apdovanojimų.

Kaip teigia dailininko kūrybos vertintojai, Stasys Eidrigevičius turi labai savitą kūrybinį braižą ir tik jam vienam būdingas meninės raiškos priemones, kuriose matomi grotesko, paradokso bei absurdo elementai. Tačiau tai netrukdo jam kūryboje atskleisti ir savo vaikystės įspūdžius, kalbėti apie tėvynės ilgesį bei meilę.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.