Portalą punskas.pl aplankė jau keturi milijonai

Brangūs Skaitytojai. Atrodo, taip neseniai, prieš pusantrų metų (2017 m. balandžio 1 d.), informavome Jus apie tai, kad trys milijonai apsilankymų punskas.pl portale jau tapo tikrove. 2018 m. rugsėjo 11 d. (8.20 val.) sulaukėme ketvirto milijono. 4 milijonai tai tiek, kiek pasaulyje gyvena lietuvių.

 Kviečiame prisiminti Varpų sąšauką „Gloria Lietuvai“ Punske. 2018 m. vasario 16 d. 11.30 val.

Mūsų portalą skaito etninių žemių lietuviai bei lietuvių diaspora Lenkijoje. Jį lanko ir vaikai, ir jaunimas, ir vyresniosios kartos žmonės. Portalas yra skirtas taip pat Lietuvos visuomenei, lietuvių emigracijai JAV, Kanadoje, Vakarų Europoje, tiems, kam įdomus etninių žemių lietuvių gyvenimas, jų problemos ir lūkesčiai, kas su šiuo kraštu yra kuo nors susijęs, domisi Punsko ir Seinų lietuvių gyvenimu ir reikalais.

Punskas.pl vaizdo reportažus kiekvieną šeštadienį žiūri Lietuvos kabelinės televizijos EKSTRA TV žiūrovai.

Mūsų portalo tikslai:

  1. Ugdyti etninių žemių lietuvių tautinę savimonę, stiprinti prisirišimą prie tėvų ir protėvių krašto, kalbos ir papročių.
  2. Ugdyti žmonių aktyvumą, kad jie noriai dalyvautų lietuvių visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.
  3. Populiarinti lietuvių švietimą, skatinant tėvus leisti vaikus į lietuviškas mokyklas, parodant Punsko lietuvių licėjaus privalumus, absolventų pasiekimus ir kt.
  4. Nuolat teikti informaciją Lietuvos visuomenei bei lietuvių emigracijai apie Punsko ir Seinų krašto lietuvių gyvenimą, stiprinti žmonių, įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimą.
  5. Didinti susidomėjimą Lenkijoje gyvenančių lietuvių problemomis, informuoti apie Lietuvos meno, kultūros, mokslo žmonių laimėjimus Lenkijoje, dailininkų parodas, išleistas knygas, literatūrinius renginius ir kt.
  6. Rengiant ir nuolat publikuojant vaizdo reportažus kurti teigiamą lietuvio ir Lietuvos įvaizdį Lenkijoje, informuoti šios šalies visuomenę apie Lietuvą, lietuvių tautinę mažumą Lenkijoje, jos kultūrą.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui skirtas koncertas „Vienybė težydi“.  2018 m. vasario 17 d. Punsko LKN

punskas---logo-200Punskas.pl portalas veikia jau 11 metų. Ačiū, kad buvote ir esate su mumis, kad skaitote mūsų žinias, žiūrite vaizdo reportažus. Esame tik dėl Jūsų ir Jums. Dėkojame visiems mūsų bendradarbiams ir talkininkams, kurie rašo straipsnius, filmuoja, dalijasi savo įžvalgomis. Rašykite savo pageidavimus, komentuokite straipsnius.

Sulaukus ketvirto milijono, netrukus paskelbsime Jums, mieli Skaitytojai, gyvenantys Lenkijoje, Lietuvoje, JAV, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir kituose kraštuose, jubiliejinį kryžiažodį.

sb, punskas.pl

 

Komentavimas negalimas.