Pokalbiai apie Lietuvos šimtmetį

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, Seinuose ir Punske veikiančio III amžiaus universiteto iniciatyva surengtos paskaitos apie Lietuvos istoriją ir jos kelią nepriklausomybės 1918 m. atkūrimo link.

Kovo 5 d. Punske ir kovo 7 d. Seinuose LR konsulas Vaclavas Stankevičius bei Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto absolventas Petras Maksimavičius susirinkusiems pasakojo apie XIX amžiaus lietuvių tautinio atgimimo etapus, XX a. pradžios Lietuvos geopolitinę situaciją bei Seinų ir Punsko krašto indėlį atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę.

3amziaus-su

Susitikimų metu vyko įdomi diskusiją ne tik apie praeitį, bet ir apie šiandienos lietuvių ir lenkų dialogą tiek istorijos, tiek ateities klausimais. Susidomėjimas Seinų krašto istorija ypatingai išryškėjo susitikimo Seinų licėjuje metu. Jo dalyviai įdėmiai klausėsi apie Seinų vyskupijos, kunigų seminarijos ir „Šaltinio“ spaustuvės reikšmę Lietuvai, dalijosi savo mintimis apie Seinų praeitį ir kontaktus su Lietuva prieš jai atkuriant nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 d.     

http://urm.lt/sejny/lt/

Komentavimas negalimas.