PLB Seimas

Liepos 8–11 d. Vilniuje vyks Pasaulio lietuvių bendruomenės XVI Seimas. Tai vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje. PLB Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas, šaukiamas kas treji metai. Jis sprendžia visus PLB reikalus, renka pirmininką, valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą.

PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Prezidentu Valdu Adamkumi, pakvietė Prezidentą apsilankyti PLB XVI Seime. Prezidentas atvyks į PLB XVI Seimo iškilmingą posėdį, pasveikins susirinkusius į posėdžius.

adamkus

Dalia Henke susitiko su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu, kuris taip pat maloniai sutiko apsilankyti iškilmingame Seimo atidaryme ir tarti sveikinimo žodį. 

Komentavimas negalimas.