Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – metas vienybei

LR Seimas nusprendė nepritarti Referendumo įstatymo pataisoms, kuriomis buvo siekiama sumažinti  balsavimo kartelę referendumams dėl Konstitucijos I ir XIV skirsnio nuostatų pakeitimo, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) mano, kad būtent dabar yra atvertos durys plačiam pilietiniam ir politiniam susitarimui pilietybės išsaugojimo klausimu. 

XIII PLB Seimo akimirka

XIII PLB Seimo akimirka

PLB taip pat pabrėžia, kad remia šį sprendimą, ir kviečia visas Lietuvos valdžios institucijas – Lietuvos Respublikos Seimą, Prezidentę ir Vyriausybę, taip pat politines partijas bei tautiečius Lietuvoje ir pasaulyje susivienyti šiuo visai Tautai svarbiu klausimu. 
„Noriu pabrėžti, kad aukščiausias PLB tikslas – Tautos vienybė be išimčių ar „lengvatų“. Labai svarbu, kad konstitucinė sąranga liko stabili ir buvo išvengta susiskaldymo. Suprantame, kad laimėti referendumą su tokia aukšta kartele yra neeilinis iššūkis, tačiau jį drąsiai priimame. Ypatingą dėmesį skirsime išeivijos pilietinio aktyvumo skatinimui. Jau netrukus bursimės prie Kalėdų stalo, todėl kviečiu visus vienytis bendram tikslui – pilietinei sutelkčiai jau dabar. Neišbarstykime galimybės, nes Lietuvos jėga visuomet glūdėjo mūsų vienybėje“, – sako PLB pirmininkė Dalia Henke. 

PLB vienija 47 bendruomenes visame pasaulyje. Minint Lietuvių Chartos 70 metų sukaktį, 2019 metai paskelbti Pasaulio lietuvių metais.

PLB inf.

vienas komentaras Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – metas vienybei;

  1. Viktoras sako:

    Dvigubos pilietybės įteisinimas būtų pavojingas ir nepageidaujamas politinis veiksmas Lietuvos nacionalinio saugumo atžvilgiu,nes: 1/ skatintų išvykimą iš Lietuvos; 2/ suteiktų galimybę Lietuvos skaitlingų tautinių bendrijų nariams masiškai įsigyti kaimyninių valstybių pilietybę,- ypač pietryčių Lietuvoje vyktų deintegraciniai vietinių gyventojų ryšiai su lietuviška visuomene ir stiprėtų šio krašto polonizacija; 3/ ženkliai susilpnintų pilietybės instituto reikšmę ir svarbą ; 4/ ,,sudvejintas“ pilietis daugeliu atveju tampa silpnas tautinės tapatybės atžvilgiu; 5/ stiprina globalizmo ir kosmopolitizmo idėjų sklaidą,o tai nepageidaujamas politinis ir kultūrinis reiškinys neskaitlingoms tautoms -Lietuvai taip pat.
    Dviguba pilietybė suteikiama išskirtiniais ir retais atvejais,pvz.etninių žemių esančių už Lietuvos ribų lietuviams, tremtiniams ir jų palikuoniams , ypatingai nusipelniusiems Lietuvai kitų šalių piliečiams, ,,dipukams“ ir jų palikuoniams, lietuvių emigrantų vaikams ir vaikaičiams .
    Pabrėžtina ir tai,kad PLB vadovaujančius organus didžia dalimi užvaldė neoliberalios pakraipos veikėjai,kurie įkyriai reikalauja tos dvigubos pilietybės įteisinimo,deja.