Palydėjome Romą Vitkauską

2018 m. balandžio 3 d. į amžinojo atilsio vietą – Punsko kapines – palydėjome Lenkijos lietuvių visuomenės veikėją, buvusį Lenkijos lietuvių draugijos (LVKD) pirmininką, Punsko valsčiaus viršaitį, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorių, Seinų apskrities viršininko pavaduotoją, Lenkijos lietuvių draugijos tarybos narį Romą Vitkauską. Romas Vitkauskas mirė 2018 m. kovo 24 d. Suvalkų ligoninėje.

sb, punskas.pl

vienas komentaras Palydėjome Romą Vitkauską;

  1. net sako:

    Gili užuojauta šeimai ir artimiesiems. (…)