Palenkės vaivadijos valdžia skyrė lėšų kultūriniams renginiams

Palenkės vaivadijos valdžia skyrė 750 tūkst. zl vaivadijos kultūrinių renginių projektams. Bus finansuojami 105 projektai (buvo pateikti 239).

Kaip informuoja portalas suwalki24.pl, finansinės paramos kultūriniams renginiams susilaukė ir Lenkijos lietuvių tautinė mažuma. Šv. Kazimiero draugijai skirta 3000 zl bažnytinių chorų šventei Žagariuose, kurį organizuojama ketvirtą kartą, Lenkijos lietuvių draugija gaus 4500 zl Punsko lietuvių kultūros namų choro „Dzūkija” 60-mečio jubiliejui.

Tai palyginti nedaug, turint omeny, kad praeitų metų pabaigoje Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerija gerokai sumažino lietuvių ir kitų Lenkijos tautinių mažumų organizacijų kultūrinių renginių finansavimą. 2017-iesiems metams Lenkijos lietuvių draugijai skirta 40 proc. mažiau nei 2016-aisiais. Parama Šv. Kazimiero draugijos renginiams sumažėjo trečdaliu. Žymiai sumažėjo pinigų lietuviškų ansamblių sąskrydžiui, Vaikų teatrų festivaliui, Klojimo teatrų festivaliui, Žolinės renginiams ir kt. Nemažai lietuvių projektų visai negavo finansavimo. Nesulaukė paramos Tautinių mažumų susitikimai, kurie būtų organizuojami Punske jau dvidešimt ketvirtą kartą.

saskrydis

Dotacijų neskirta Muzikuojančių šeimų šventei ir kt. Kita vertus, parama šiems renginiams yra maža, ne visada juos bus galima organizuoti. Nukentėjo ir leidyba. Lenkijos lietuvių žurnalui „Aušra“ Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerija skyrė 40 tūkst. zl mažiau nei pernai. Numatoma finansuoti tik vieną knygą.

Pasak Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministerijos, 2017 m. tautinėms mažumoms skirta daugiau lėšų nei 2016 m. Problema ta, kad ne visos lėšos buvo padalintos. Kol kas Lenkijos tautinių mažumų organizacijos laukia pakartotino dotacijų dalijimo.

punskas.pl

 

vienas komentaras Palenkės vaivadijos valdžia skyrė lėšų kultūriniams renginiams;

  1. Juozas iš Suvalkų sako:

    Varšuva mažiau skyrė „Aušros“ leidybai, o Vilnius sumažino „Suvalkiečio“ finansavimą. Kibai jie tynajus susitarė?