„Palaiminti dvasingieji vargdieniai“

Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai:

Morkus„Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmąsias kėdes sinagogose ir pirmąsias vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin griežtas teismas“.

Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynią smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką.

Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynią. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius“. Evangelija (Mk 12, 38–44)

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Pažvelkime į šią Evangelijos sceną dvasios akimis.

Matome, kaip Jėzus moko šventykloje žmones: moterys ir vyrai, kurie galbūt yra dvasiškai alkani ir ilgesingai geria kiekvieną Jėzaus žodį. Jėzus prabyla taip, kad visi galėtų girdėti ir suprasti. Jis bando pasiekti kiekvieną klausytoją, ir jam tai pavyksta: visi Jo noriai klauso. Jėzus, taiklus žodžio šaulys, pataiko tiesiai į širdies dešimtuką.

Čia vyksta tikras mokymasis, nes kas iki šiol apie Mesiją buvo žinoma, dabar labai praturtinama. Matymo ir vilčių horizontas labai stipriai praplečiamas: Šis Mesijas yra Dievo Sūnus ir šis Mesijas yra Jėzus, ir jis yra Viešpats. Minia stovi pagrindinio tikėjimo slėpinio akivaizdoje.

Iš tiesų, kai žmonės ką nors labai naujo sužino ir tai labai svarbu jiems, jie reaguoja įvairiausiu, o kartais ir keisčiausiu būdu. Todėl Evangelijoje paminėtas norus klausymasis turėjo būti labai įspūdingas.

O, kad toks norus klausymasis vis iš naujo pasikartotų mūsų maldoje. Kad malda būtų ne šnekėjimo Dievui lažas, bet norus klausymasis.

Ir ne vien natūraliai kyla šis situacijos ypatingumas: Dvasia veikia taip pat. Juk Paulius sakė, jog niekas negali ištarti „Jėzus yra Viešpats“, jei Šventoji Dvasia nepaskatintų (plg. 1 Kor 12,3). O štai pats Jėzus apie save tai liudija, o žodis dar ilgai skamba klausytojų širdyse, ir Dvasia tai kartoja ir kartoja.

Bernardinai.lt

Komentavimas negalimas.