Pagerbtas Romo Vitkausko atminimas

2019 m. kovo 24 d. sukanka metai nuo Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjo, Punsko valsčiaus viršaičio, „Aušros“ leidyklos direktoriaus, Seinų apskrities viršininko pavaduotojo Romo Vitkausko mirties.

Punsko savivaldybės tarybos sesijos metu, š. m. kovo 21 d., pagerbtas Jo atminimas.

Šeštadienį, kovo 23 d., 11.00 val. Punsko bažnyčioje už Romą Vitkauską bus atnašaujamos šv. Mišios (egzekvijos).

rv-1

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.