putrimas

Brang?s broliai ir seserys Kristuje

?Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meil?s, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prik?l? gyventi su Kristumi? (Efezieči? 2,4). Brang?s broliai ir seserys Kristuje,  Dievo gailestingumo…

Irena_Degutien?

LR Seimo pirminink?s sveikinimas

Mielieji, Nuoširdžiai sveikinu visus, mažus ir didelius, jaunus ir senus sulaukus gražiausios pavasario švent?s ? Švent? Velyk?. Šis laikas žymi Kristaus Prisik?limą, did?j? stebuklą ir kartu ? gamtos ir kiekvieno žmogaus pabudimą.

velykosLT

Linksm? šv. Velyk?!

Švinta rytas, teka saul?, Skamba giesm?s po pasaul?. Mums Velykos jau at?jo, K?l?s Kristus Atpirk?jas. Aleliuja, aleliuja!  Linksm? šv. Velyk?!  Nuoširdžiai sveikiname ir dalijam?s su…

Šv. Petro bazilika

Bus perkeltas Jono Pauliaus II karstas

Šv. Petro bazilikoje penktadienio pavakarę buvo iškilmingai perkelta pal. popiežiaus Inocento XI palaik? urna. XVII amžiaus popiežiaus k?nas buvo laikomas šv. Sebastijono koplyčios altoriuje pastaruosius…

Mikutavicius

?Trys milijonai? lenkiškai!

Lietuvi? integracija ? lenk? kult?rą prasid?jo! Marijus Mikutavičius nusprend? išversti ir sudainuoti savo legendinę dainą, Lietuvos antrąj? himną, lenk? kalba.

Sinagoga

Incidentas ar provokacija?

Kaip rašo Lietuvos dienraštis ?RESPUBLIKA?, per žyd? Velykas, kurios šiemet sutapo su naci? diktatoriaus A. Hitlerio gimtadieniu, trečiadien?, balandžio 20 d., Vilniuje ir Kaune nežinomi asmenys…

Seimas

Vard? ir pavardži? rašymo projektas

Balandžio 20 d. LR Seime svarstyti klausimai d?l Lietuvos Respublikos vard? ir pavardži? rašymo dokumentuose ?statymo projekto.   2010 04 08 d. Lietuvos Respublikos Seimas atmet?…

Dievo-gailestingumas

Gailestingojo J?zaus paveikslas Seinuose

2011 metus Lietuvos vyskupai paskelb? Dievo gailestingumo metais. 2011 m. sausio 15 d., šeštadien?, po vakaro Miši?, Vilniaus arkikatedroje kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino Gailestingojo…

Bronius Makauskas

Pavoj? atlasas

Lietuviai nepiešia juodosios unijos su lenkais vizijos. Beje, jie nenori, kad Abiej? Taut? Respublika b?t? siejama tik su Lenkija. TARDYMAS Tardomasis: prof. Bronius Makauskas Profesija:…

Gerumo-diena

Gerumo diena

Kaip ir kiekvienais metais, susivienyti kovai su v?žiu kviečia LNK ?Gerumo diena?. Svetain?je www.aukok.lt prie šios ir kit? labdaros akcij? prisid?ti gali ir užsienyje gyvenantys…

imagesCAWZG2DZ

D?mesio, prasid?jo gyventoj? surašymas!

 Balandžio 1 dieną Lenkijoje prasid?jo visuotinis gyventoj? surašymas. Paskutinis surašymas vyko 2002 metais. Tuomet surašin?tojai lietuvi? Lenkijoje rado vos 5846, o Sein? savivaldyb?je pritr?ko 48…

dviraciu

Tarptautinis dvirači? žygis

 Š. m. balandžio 30 d. Valstyb?s sienos apsaugos tarnybos Lazdij? rinktin? organizuoja tradicin? tarptautin? dvirači? žyg?, skirtą Lietuvos naryst?s Europos Sąjungoje 7-osioms metin?ms pamin?ti. Trasos…

Sibiras

Misija Sibiras 2011

Prasid?jo projekto ?Misija Sibiras ?11? dalyvi? atranka!  Lietuvos jaunimo organizacij? taryba (LiJOT) prad?jo ši? met? pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto ?Misija Sibiras ’11″ dalyvi? atranką. ?Susidom?jimas…

V. Tomaševskis

Kas privalo integruotis?

Europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio pareiškimai, kad ne lenkai, o lietuviai turi integruotis Vilniaus krašte, dar labiau paaštrino dvišalius Lietuvos ir Lenkijos santykius. Europarlamentaro mintyse, Seimo nario…