Md-s

Motul?s dainos

2011 m. geguž?s 1 d. (sekmadien?) ?Lietuvi? namuose? Seinuose vyko koncertas ?Motul?s dainos?, skirtas Motinos dienai. Kviečiame pasiži?r?ti švent?s akimirk?.

2

Apie koncertą ?Laiškai Lietuvai?

?D?koju jums, moterys, kurios esate motinos! J?s priglaud?te savo ?sčiose žmogiškas b?tybes, išgyvendamos unikalią džiaugsmo ir gimdymo skausmo patirt?, kai Dievas šypsosi jums d?l naujagimio…

atvelykis

Atvelykis ? apeiginio meno paroda

  Geguž?s 1 dieną Lenkijos lietuvi? etnin?s kult?ros draugijos b?stin?je Punsko sveikatos punkte vyko Tarptautinio Velyk? apeiginio meno konkurso-parodos atidarymas. Renginio dalyviai gal?jo apži?r?ti skutin?tus,…

Paminklas knygnešiui

Spaudos atgavimo dienai

Kasmet geguž?s 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam lietuviui primena rus? carin?s valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos…

jore

JOTVINGI? JOR?

 Jotvingi? ir pr?s? pavasario sutikimo švent? po atviru dangum  2011 m. geguž?s 8 d. (sekmadienis) 13.00 val. Jotvingi? ir pr?s? amat? mug?s atidarymas. Gyvenviet?s lankymas,…

Dviraciu

Tarptautinis dvirači? žygis

Š. m. balandžio 30 d. vyko Lietuvos valstyb?s sienos apsaugos tarnybos Lazdij? rinktin?s organizuojamas tarptautinis dvirači? žygis, skirtas Lietuvos naryst?s Europos Sąjungoje 7-osioms metin?ms pamin?ti….

Motinos d

?Laiškai Lietuvai?

Balandžio 30 d. (šeštadien?) ir geguž?s 1 d. (sekmadien?) Punsko LKN vyko choreografinio samb?rio ?JOTVA? koncertas ?Laiškai Lietuvai?, skirtas Motinos dienai.

simpoziumas

Lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumas

Maloniai kviečiame ? XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3?5 d.  Kaune ir Vilniuje. XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos…

Jonas Vaiciulis

Sveikiname Joną Vaičiul?!

Balandžio 30 dieną Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis švent? 50-met?. Jubiliatą sveikino dvirači? žygio dalyvi? pasitikti at?ję Punsko lietuvi? kult?ros nam? kaimo kapelos „Klump?“…

Popiežius Jonas Paulius II

Trumpi filmukai apie Joną Pauli? II

Vatikano radijas kartu su Vatikano televizijos centru pareng? ciklą trump? dokumentini? vaizdo siužet? apie b?simą palaimintąj? popieži? Joną Pauli? II. Filmukai sud?ti ? Youtube interneto…

Jonas Paulius II

Meil? ir viltis atved? ? altori? garbę

Geguž?s 1 d. bus galutinai užbaigta popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos byla. Garbingasis Dievo tarnas bus iškilmingai paskelbtas palaimintuoju. Tačiau bylos paskutinis etapas, kurio metu…

Motina

Mama, mamyte, mamute, mamytuke

Pačiais maloniausiais, mieliausiais žodžiais vadinama Mama ir kasdienyb?je, ir poezijos posmuose. Lietuva turi daug simbolini? Motin?. Baisiais laikais ? Mama ant rank? laikanti mirus? k?dik? ? maro metais ar Sibiro platyb?se.

skambutis

Paskutinis skambutis

  Š. m. balandžio 29-ąją Punsko Kovo 11-osios lic?juje paskutinis skambutis nuaid?jo 27 mokyklos abiturientams. Iškilmi? pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Punsko lic?jaus sporto sal?je…

liudas_mikalauskas

Miuziklas ?Karolis?

Didžiul? lietuvi? susidom?jimą keliančio miuziklo ?Karolis? premjera Vilniaus Katedros aikšt?je vyks jau š? sekmadien?. Pagrindin? k?rinio heroj? ? Joną Pauli? II ? miuzikle ?k?nijantis atlik?jas…