sas1

Ansambli? sąskrydis (1 dalis)

  Š. m. birželio 26 d. Burbiški? kaime prie Galadusio ežero vyko tradicinis ansambli? sąskrydis. Koncertavo Punsko-Sein?-Suvalk? krašto ansambliai bei kapela ?Sad?nai? iš Lietuvos. Kviečiame…

ras1

Rasos švent? Ožkiniuose

?einama pro šventinius vartus Š. m. birželio 25 dieną Ožkiniuose, Poilsio ir pramog? centre ?Šilain??, ?sik?rusiame prie miško, ant vieno gražiausi? Punsko valsčiaus Seiv? ežero…

sur3

A. Suraučiaus knygos pristatymas

2011 m. birželio 25 d., šeštadienio popietę, Punske vyko Lietuvos partizano, Lenkijos lietuvi? visuomen?s veik?jo Antano Suraučiaus (1919?2006) 5-?j? mirties metini? min?jimas bei naujausios jo…

jotva

Mieli jotviečiai,

Jeigu J?s iki šiol menate smagiai samb?ryje praleistas valandas, dienas, metus ir Jums dar paširdžiuose suplazda drugeliai, kviečiame burtis ? senas gretas ir šauniai patreps?ti…

ep par

D?l lenk? tautin?s mažumos

Europos Parlamento nari? laiškas ES vadovams d?l lenk? tautin?s mažumos teisi? apsaugos Lietuvoje Europos Parlamento nariai iš Lietuvos laišku kreip?si ? ES Tarybos pirmininką Hermaną…

9

Dievo K?no švent? Seinuose

Birželio 23 d., ketvirtadien?, visoje Lenkijoje buvo švenčiamos Devintin?s, arba Dievo K?no švent?. Ji skirta pagarbinti Šv. Sakramentui, paliktam žmon?ms Eucharistijoje. Sein? bažnyčioje tądien 11 val….

sas

Ansambli? sąskrydis

Š. m. birželio 26 dieną Burbiškiuose prie Galadusio ežero vyko tradicinis ansambli? sąskrydis, kuriame dalyvavo: Lenkijos lietuvi? etnin?s kult?ros draugijos folkloro ansamblis ?Gimtin?? ? vad….

Tautiska-giesme_1

Sugiedokime Lietuvos himną

Nuoširdžiai kviečiame prisijungti prie jau trečius metus vykdomos akcijos, skirtos pamin?ti vieną iškiliausi? m?s? istorijos dat? Liepos 6-ąją ? Valstyb?s (Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo) dieną….

diplomai

Punskiečiams ?teikti VDU diplomai

Birželio 21 dieną Vytauto Didžiojo universitetas iškilmingai ?teik? diplomus dr. Aldonos Gaškien?s ir dr. Remigijaus Gašk? stipendininkams. Šiemet universitetą baig? 6 gavusieji mecenat? stipendijas Punsko…

Per-kalejimus-ir-lagerius

?Per kal?jimus ir lagerius? pristatymas

Nuoširdžiai kviečiame ? Lietuvos partizano, Lenkijos lietuvi? visuomeninio veik?jo Antano Suraučiaus 5-?j? mirties metini? min?jimą bei naujausios Jo knygos ?Per kal?jimus ir lagerius? pristatymą. Renginys vyks 2011 met? birželio 25 dieną Punske.

buc1

Žuvo mokytoja Genovait? Bučinskien?

Š. m. birželio 23 dieną Var?nos r., kelyje Var?na-Vilnius, važiuodama iš Punsko ? Vilni?, autoavarijoje žuvo ilgamet? Punsko muzikos mokyklos mokytoja Genovait? Bučinskien?. Velion? pašarvota…

sask_plakatas

Ansambli? sąskrydis

Š. m. birželio 26 d. 18 val. Burbiški? kaime prie Galadusio ežero vyks tradicinis ansambli? sąskrydis. Koncertuos Punsko-Sein?-Suvalk? krašto ansambliai bei kapela ?Sad?nai? iš Lietuvos. R?m?ja ? Lenkijos vidaus reikal? ir administracijos ministerija. Kviečiame!

SZM

Sein? „Žiburio“ mokykloje

Birželio 22 dieną Sein? lietuvi? „Žiburio“ mokykloje vyko mokslo met? pabaigos iškilm?s. Švent? prad?ta Lenkijos ir Lietuvos himnais. Atvykusius svečius, mokytojus, moksleivius bei j? t?velius…

g

Mokslo met? pabaiga Punsko gimnazijoje

Birželio 22 dieną Punsko Dariaus ir Gir?no gimnazijoje vyko mokslo met? pabaigos švent?. Iškilmi? pradžioje buvo ?nešta mokyklos v?liava bei sugiedoti Lenkijos ir Lietuvos himnai….