lic

Mokslo met? pabaiga lic?juje

Birželio 22 dieną naujose Punsko Kovo 11-osios lic?jaus patalpose vyko mokslo met? pabaigos iškilm?s. Mokyklos direktor? Irena Marcinkevičien? pasveikino Sein? apskrities ?staigos atstovus, mokytojus bei…

Deo

Dievo K?no švent?

Birželio 23 d. ? ŠVENČIAUSIOJO KRISTAUS K?NO IR KRAUJO švent?. Ji dar vadinama Devintin?mis (devintoji diena po Sekmini?) arba Dievo K?no švente. Religin? švent?s dalis…

Rasos

Rasos švent? 2011

Birželio 25 dieną (šeštadien?) 19.00 val. Šilain?je ?Pas Albiną? vyks Rasos švent?. Programoje: ?jimas pro šventinius vartus; kupoliavimas (žolyn? rinkimas, rateliai aplink kupolę, vainik?li? m?tymas,…

grupe

„Colours Of Bubbles“ Lenkijoje

Kviečiame ? roko grup?s iš Lietuvos „Colours Of Bubbles“ koncertą Varšuvoje, kuris vyks penktadien?, birželio 24 d., nuo 20 val. klube „Absurd 228″ Mokotove, Pulavska…

017

Nuo Jurbarko iki Nidos

  Keturiasdešimt keturi konkurs? (Dailiojo žodžio, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, Lietuvi? kalbos ir literat?ros) laim?tojai iš Punsko, Navinyk?, Vidugiri? ir Sein? ?Žiburio? mokykl? birželio 14…

P6150108

Pirmoji auka

Dalyviai apži?ri pasienieči? naudojamą ginkluotę ir spec. priemones Pasienio policininko, šaulio A. Barausko 71-osios žuvimo metin?s Birželio 15 d. Var?nos rajone, ?tos ir Dubiči? kaimuose…

AL

Sarmatija?

  Istorija tai subjektyvus mokslas. Šapokos, Gudavičiaus, Bumblausko interpretacijas vadiname ?oficialia Lietuvos istorija?. Yra ir kitoks poži?ris. Tai, ką mes vadiname Lietuva, Aivaras Lileika vadina Sarmatija….

lkn2

?Tai veseilia, tai linksmumas?? II d.

Š. m. birželio 19 d. Punsko LKN vyko Lietuvi? kult?ros nam? 55-mečio jubiliejinis koncertas ?Tai veseilia, tai linksmumas??.  Apie Lietuvi? kult?ros nam? istoriją pasakoja Valentas…

IMG_6063

„Suvalkiečiai suvalkiečiams“

Suvalk? mišrusis choras ?Ančia? Š. m. birželio 19 dieną Suvalk? lietuvi? bendruomen? tur?jo progą dalyvauti suvalkieči? surengtame kult?riniame renginyje ?Suvalkiečiai suvalkiečiams?, vykusiame buvusioje kino sal?je…

PLB-valdyba

PLB Valdybos pos?dis

Š. m. geguž?s m?nes? vyko Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s Valdybos pos?dis. Pos?dyje buvo patvirtinta Kult?ros komisijos darbo planas ir Komisijos sud?tis. PLB Kult?ros komisijos sud?tis: Ramut? Žukait?…

55-LKN

?Tai veseilia, tai linksmumas?? I d.

Š. m. birželio 19 d. Punsko LKN vyko Lietuvi? kult?ros nam? 55-mečio jubiliejinis koncertas ?Tai veseilia, tai linksmumas??. Dalyvavo visi šios ?staigos meno kolektyvai. Kviečiame…

Kvietimas

Giedokime Tautišką giesmę

Nuoširdžiai kviečiame prisijungti prie jau trečius metus vykdomos akcijos, skirtos pamin?ti vieną iškiliausi? m?s? istorijos dat?  Liepos 6-ąją ? Valstyb?s (Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo) dieną….

surasymas

Gyventoj? apklausa Lietuvoje

Nuo balandžio 5 iki geguž?s 9 d. Lietuvoje vyko visuotin? gyventoj? apklausa. Ji tur?t? patikslinti šalies gyventoj? skaiči?, atskleisti real? lietuvi? emigracijos per pastaruosius dešimt met?…

????.

Veržiasi ? Lietuvą

Nepaisydami kriz?s, kaimynin?s valstyb?s gamintojai vis aktyviau veržiasi ? užsien?. Lietuvoje jau gaus?ja baltarusišk? statybini? medžiag?, o šaldytuv? gamintojai ?m?si agresyvios reklamos. Kaimyn? pastangos duoda…