017

Nuo Jurbarko iki Nidos

  Keturiasdešimt keturi konkurs? (Dailiojo žodžio, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, Lietuvi? kalbos ir literat?ros) laim?tojai iš Punsko, Navinyk?, Vidugiri? ir Sein? ?Žiburio? mokykl? birželio 14…

P6150108

Pirmoji auka

Dalyviai apži?ri pasienieči? naudojamą ginkluotę ir spec. priemones Pasienio policininko, šaulio A. Barausko 71-osios žuvimo metin?s Birželio 15 d. Var?nos rajone, ?tos ir Dubiči? kaimuose…

AL

Sarmatija?

  Istorija tai subjektyvus mokslas. Šapokos, Gudavičiaus, Bumblausko interpretacijas vadiname ?oficialia Lietuvos istorija?. Yra ir kitoks poži?ris. Tai, ką mes vadiname Lietuva, Aivaras Lileika vadina Sarmatija….

lkn2

?Tai veseilia, tai linksmumas?? II d.

Š. m. birželio 19 d. Punsko LKN vyko Lietuvi? kult?ros nam? 55-mečio jubiliejinis koncertas ?Tai veseilia, tai linksmumas??.  Apie Lietuvi? kult?ros nam? istoriją pasakoja Valentas…

IMG_6063

„Suvalkiečiai suvalkiečiams“

Suvalk? mišrusis choras ?Ančia? Š. m. birželio 19 dieną Suvalk? lietuvi? bendruomen? tur?jo progą dalyvauti suvalkieči? surengtame kult?riniame renginyje ?Suvalkiečiai suvalkiečiams?, vykusiame buvusioje kino sal?je…

PLB-valdyba

PLB Valdybos pos?dis

Š. m. geguž?s m?nes? vyko Pasaulio Lietuvi? Bendruomen?s Valdybos pos?dis. Pos?dyje buvo patvirtinta Kult?ros komisijos darbo planas ir Komisijos sud?tis. PLB Kult?ros komisijos sud?tis: Ramut? Žukait?…

55-LKN

?Tai veseilia, tai linksmumas?? I d.

Š. m. birželio 19 d. Punsko LKN vyko Lietuvi? kult?ros nam? 55-mečio jubiliejinis koncertas ?Tai veseilia, tai linksmumas??. Dalyvavo visi šios ?staigos meno kolektyvai. Kviečiame…

Kvietimas

Giedokime Tautišką giesmę

Nuoširdžiai kviečiame prisijungti prie jau trečius metus vykdomos akcijos, skirtos pamin?ti vieną iškiliausi? m?s? istorijos dat?  Liepos 6-ąją ? Valstyb?s (Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo) dieną….

surasymas

Gyventoj? apklausa Lietuvoje

Nuo balandžio 5 iki geguž?s 9 d. Lietuvoje vyko visuotin? gyventoj? apklausa. Ji tur?t? patikslinti šalies gyventoj? skaiči?, atskleisti real? lietuvi? emigracijos per pastaruosius dešimt met?…

????.

Veržiasi ? Lietuvą

Nepaisydami kriz?s, kaimynin?s valstyb?s gamintojai vis aktyviau veržiasi ? užsien?. Lietuvoje jau gaus?ja baltarusišk? statybini? medžiag?, o šaldytuv? gamintojai ?m?si agresyvios reklamos. Kaimyn? pastangos duoda…

Vytautas V. Landsbergis

„Vansi?

Yra toks magiškas priežodis, trumpinys ? ?vansi?. Jis kilęs iš žodžio ?vadinasi?. Vartojamas, kai nenorima pasakyt nieko naujo, kai reikia palaukti, stabtel?ti. Taigi ? apie…

dzukija

Lenkijos lietuvi? tautin?s švent?s

Kviečiame paži?r?ti filmą apie Lenkijos lietuvi? tautines ir kitas šventes. Filmas yra Lietuvos istorijos vadov?lio pagrindinei mokyklai priedas.

Gelezinis-vilkas,-virselis

1941 m. birželio sukil?liai

Vis labiau art?ja vieno svarbiausi? lietuvi? tautai istorini? ?vyki? ? 1941 m. birželio 22?28 d. sukilimo ? metin?s. Alytiškis kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas šią datą nusprend?…

pilenai

Kas gali tyčiotis iš Pil?n? gyn?j??

(Perskaičius Algimanto Bučio straipsn? ?Savižudyb?s ženklas Pil?n? istorijoje, arba Kaip mokslininkas virsta pamokslininku?) Dešimtis, jeigu ne šimtus kart? lankiausi Punioje. Kai tik važiuoju ? gimtąj?…