Gerumo-diena

Gerumo diena

Kaip ir kiekvienais metais, susivienyti kovai su v?žiu kviečia LNK ?Gerumo diena?. Svetain?je www.aukok.lt prie šios ir kit? labdaros akcij? prisid?ti gali ir užsienyje gyvenantys…

imagesCAWZG2DZ

D?mesio, prasid?jo gyventoj? surašymas!

 Balandžio 1 dieną Lenkijoje prasid?jo visuotinis gyventoj? surašymas. Paskutinis surašymas vyko 2002 metais. Tuomet surašin?tojai lietuvi? Lenkijoje rado vos 5846, o Sein? savivaldyb?je pritr?ko 48…

dviraciu

Tarptautinis dvirači? žygis

 Š. m. balandžio 30 d. Valstyb?s sienos apsaugos tarnybos Lazdij? rinktin? organizuoja tradicin? tarptautin? dvirači? žyg?, skirtą Lietuvos naryst?s Europos Sąjungoje 7-osioms metin?ms pamin?ti. Trasos…

Sibiras

Misija Sibiras 2011

Prasid?jo projekto ?Misija Sibiras ?11? dalyvi? atranka!  Lietuvos jaunimo organizacij? taryba (LiJOT) prad?jo ši? met? pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto ?Misija Sibiras ’11″ dalyvi? atranką. ?Susidom?jimas…

V. Tomaševskis

Kas privalo integruotis?

Europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio pareiškimai, kad ne lenkai, o lietuviai turi integruotis Vilniaus krašte, dar labiau paaštrino dvišalius Lietuvos ir Lenkijos santykius. Europarlamentaro mintyse, Seimo nario…

Popiežius Benediktas XVI

Palaimintasis Fatimos Popiežius

Popiežius Benediktas XVI sekmadieniniame maldos susitikime prisimin? savo pirmtako Garbingojo Jono Pauliaus II mirties šeštąsias metines. Jos buvo pamin?tos ?vairiais renginiais daugelyje krašt?, ypač Lenkijoje….

verbu sek

Verb? sekmadienis

Balandžio 17 dieną, likus savaitei iki Velyk?, krikščioniškasis pasaulis švęs Verb? sekmadien? ? Kristaus at?jimą ? Jeruzalę. Tą dieną prasideda Didžioji savait?. Pačios svarbiausios šios…

Šilut?

500 met? jubiliejus

Šilut? 2011 met? gegužę min?s 500 met? ?k?rimo jubiliej?. Ta proga Šilut?s rajono savivaldyb?s Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 2011 met? geguž?s 27 d. rengia pasaulio šilutiški? kraštieči? sueigą ?Šviesos parnešti, gera padaryti…?

john_paul_II

Jonas Paulius II kalba lietuviams

Pontifikato pradžia (1978-10-22) Sveikinimas lietuviams Čikagoje (1979-10-05) Šv. Kazimiero lietuvi? kolegijos 35-osios metin?s (1981-03-05) Lietuvos vyskupams, atvykusiems ?Ad Limina? (1983-04-22) Šv. Kazimiero mirties 500 met?…

Geguž?s 3-osios Konstitucija

D?l Geguž?s trečiosios Konstitucijos metini?

Kaip beb?t? keista, Lietuvos Seimui si?loma priimti rezoliuciją „D?l Geguž?s trečiosios Konstitucijos ir Abiej? Taut? tarpusavio ?žado 220-?j? metini?“. „Jos projektą Seimo pos?dži? sekretoriate ?registravęs…

R. Ozolas.jpg

Strategin? partneryst??

Valdemaro Tomaševskio laikysena vis labiau išjudina visuomenę. Vakar viešą laišką paskelb? signataras, filosofas Romualdas Ozolas. „Kelias iš šiandien Lietuvai primestos situacijos yra. Jis vienintelis: atimti…

Lietuva

Ne ? Lietuvos išpardavimui!

? Du trečdaliai lietuvi? priešinasi visuotiniam Lietuvos išpardavimui užsieniečiams – jei Europa nuspręs, jis prasid?s jau kitą savaitę. Saujel? lobist? suskubo pagreitinti procesą ir tikina,…

Arturas Morauskas

Banglenči? varžybos Vilniuje

2011 m. balandžio 12 d., Vilnius.  Ateinant? šeštadien?, balandžio 16 dieną, ?Vichy? vandens parke Vilniuje stipriausieji m?s? šalies j?gos aitvar? virtuozai gyvai dalinsis ?sp?džiais apie…

Migruojantys paukščiai

?Migruojantys paukščiai?

Kviečiame dalyvauti penktosiose pasaulio lietuvi? meninink? k?rybin?se dirbtuv?se ?Migruojantys paukščiai?, vyksiančiose Telšiuose. Pasaulio lietuvi? meninink? k?rybin?s dirbtuv?s ?Migruojantys paukščiai? lietuvius k?r?jus, gyvenančius užsienio šalyse, bendrai…