DSC_7692

Lietuvi? debiutas pasaulio čempionate

Šiandien, 2011 m. kovo 29 d., Italijoje, Chiesa Valmalenko, ?vyko snieglenči? kroso kvalifikacijos varžybos, kuriose dalyvavo ignalinietis Tadas Malinauskas ir Modesta Just? Morauskait?. Jose varž?si…

vaicek

Lenkijos gyventoj? surašymas

  Balandžio 1 dieną prasid?s pirmasis Lenkijai ?stojus ? Europos Sąjungą visuotinis Lenkijos gyventoj? surašymas. Jis vyks iki birželio 30-osios dienos. Apie gyventoj? surašymą pasakoja…

zakaravicius

„Klump?s“ vadovui 50!

Kovo 24 dieną jos vadovas Jonas Zakaravičius švent? savo 50-ąj? gimtadien?. Jo pasveikinti at?jo klumpiečiai…

punsko_LKN

Tarptautin? teatro diena

Kovo 27 dieną (sekmadien?) Punsko lietuvi? kult?ros namuose švęsime Tarptautinę teatro dieną.

vaicek

Kviečiame dalyvauti konkursuose

Lenkijos lietuvi? draugija kviečia vis? mokykl? mokinius dalyvauti šiuose konkursuose: dailiojo žodžio, lietuvi? kalbos ir literat?ros, Lietuvos istorijos ir geografijos. Dailiojo žodžio konkursas vyks š….

pobrane

Spaudos draudimas

Spaudos draudimo laikais (1864-1904) Punske kunigas Simonas Norkus aktyviai ?sitrauk? ? daraktori? ir knygneši? veiklą ir ją koordinavo.

Zenklai

Naujiena kolekcininkams

Taip galima pasakyti apie pirmą kartą Lietuvoje atsiradus? albumą, kuriame yra Lietuvos kariuomen?s bei kit? tarnyb? pareig?n? kepuri? ženklai.

Gudauskas

Nugal?tojai kausis Norvegijoje

Kasmet ?Red Bull Ragnarok? varžybos vyksta Norvegijoje. ? šias varžybas kviečiama iki 200 pači? paj?giausi? planetos žiemos j?gos virtuoz?.

Narusiene

PL Bendruomen?je

Finansin? kriz? pasaulyje atsiliep? ir PL Bendruomen?s veiklai. Lietuvos parama Pasaulio Lietuvi? Bendruomenei tapo labai menka.

logo

Si?lome darbą

Lenk? draudimo firma Inter Partner Assistance ieško ambicingo darbuotojo, gerai mokančio lietuvi? ir lenk? kalbas, turinčio darbo kompiuteriu ?g?dži?. (Skelbimas doc formatu)

File photo of Pope John Paul II observing a white dove released by children from the window of his private apartment in the Vatican

JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s…

pavilioniene_px250

Proto r?mus peržengusi išmintis

D?mes? patrauk?, regis, protingos moters, LR Seimo nar?s, internete išsakyta nuomon?. Kalbu apie prof. Aušrinę Mariją Pavilionienę.

J. Marcinkevicius

Justinui Marcinkevičiui atminti

Kviečiame pasiži?r?ti pateikties, skirtos vasario 16 dieną mirusiam didžiajam lietuvi? poetui, vert?jui, dramaturgui Justinui Marcinkevičiui atminti.

Capture

Vasario 16-oji gimnazijoje

Vasario 16 dieną Punsko Dariaus ir Gir?no mokykloje vyko iškilm?s Lietuvos valstyb?s atk?rimo dienai pamin?ti. Programą pareng? gimnazijos mokiniai.