URM

D?l paramos gav?j? sąrašo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausyb? paved? Užsienio reikal? ministerijai parengti ir patvirtinti sąrašą užsienyje esanči? lietuvi? bendruomeni?, kit? lietuvišk? ?staig? ar organizacij? ir tarptautini? labdaros…

Nemuno-krantai

?NEMUNO KRANT?? koncertas Ožkiniuose

Šiandien, liepos 22 dieną (penktadien?), Pramog? ir poilsio centre ?Šilain?? vyks grup?s ?NEMUNO KRANTAI? koncertas. ?NEMUNO KRANTAI? ? tai lietuvi? grup?, dainuojanti ne tik senas…

logo-pl

Kryžiažodis 500 000

Gerbiami portalo Skaitytojai! Po m?nesio, kito Lenkijos lietuvi? interneto portalą www.punskas.pl aplankys 500 000-asis skaitytojas. Šia proga pareng?me Jums, mieli m?s? Bičiuliai, special? kryžiažod?. Atsakymus…

be

Apie Latvijos prezidento vizitą

Liepos 19 d.  prezident?s Dalios Grybauskait?s kvietimu su oficialiu vizitu Vilniuje lank?si naujasis Latvijos prezidentas Andris B?rzinis. Latvija pademonstravo kaimynišką solidarumą, ?teikdama notą Austrijai d?l Sausio 13-osios…

bulotovas

D?l M. Golovatovo paleidimo

D?l skubaus Sausio 13-osios žudyni? byloje ?tariamo Michailo Golovatovo paleidimo. Gerbiamieji, Pagal Lietuvos Respublikos generalin?s prokurat?ros išduotą Europos arešto order? Austrijoje liepos 14 dieną buvo…

bites

„Kvepia medumi m?s? stalas“

2011 m. rugpj?čio 20 d. Tilt? kaime (Trak? rajonas), aikšt?je prie bendruomen?s nam?, organizuojama R?diški? seni?nijos bitinink? švent? „Kvepia medumi m?s? stalas“. Švent?je nuo ryto…

jotva

D?mesio, mieli ?senieji? jotviečiai!

Kaip žad?jome, repeticijos ?Jotvos? samb?rio jubiliejaus koncertui ? PRASIDEDA. Jeigu šiuo metu esate Punske (ar apylink?se), kviečiu liepos 22 d. (penktadien?) 19.00 val. ? pasitarimą…

visockas

Kod?l pykt? sukoncentravome ? Austriją?

Liepos 18-osios popietę praleidau prie televizoriaus, steb?damas Austrijos skandalo priežastis analizuojančias laidas, o internete ? ieškodamas straipsni?, pasakojanči?, kaip oficialiosios Vienos sprendimą paleisti buvus? KGB…

kojala

LLRA ir Lietuvos konfliktas

Politikai m?gsta pabr?žti, kad atk?rusi nepriklausomybę bei ?tvirtinusi demokratiją Lietuva privalo ne tik spręsti savo problemas, tačiau ir pad?ti šiuo duob?tu, bet vieninteliu keliu žengti…

jotvingiai

Kur dingo jotvingiai?

Metraštininkai, kronikininkai ir istorikai dažniausiai nutyl?davo savo valdov? niekšybes, smurtą ir žudynes, nes valdovas buvo j? vienintelis maitintojas ir vyriausiasis teis?jas. Nedaug buvo toki? objektyvi?…

incidentasb

Incidentas Bokšiuose

  Prieš 6-erius metus priimtas Lenkijos tautini? mažum? ?statymas gali tapti niekiniu, jei juo negal?s naudotis tautin?s mažumos. Jei jos d?l žmoni? netolerantiškumo juo naudotis…

stovykla

Tarptautin? jaunimo main? stovykla

Prieš kelias dienas Turizmo ir poilsio centre „Pas Albiną“ prasid?jo tarptautin? jaunimo main? stovykla. Vakar, liepos 18 dieną, čia apsilankę kalb?jom?s su jos dalyviais.

austrija2

Protestas prie Austrijos ambasados

Pirmadien? vakare dešimtys žmoni?, pasipiktinusi? d?l Austrijos sprendimo paleisti Sausio 13-osios byloje ?tariamą buvus? KGB karininką Michailą Golovatovą, uždeg? žvakutes prie šios valstyb?s ambasados Vilniuje….

austrijos

Austrija išdav? Lietuvą

Dainiaus LABUČIO nuotr. Nepra?jus n? parai po sulaikymo Austrijoje paleistas d?l Sausio 13-osios žudyni? ?tariamas buvęs KGB karininkas Michailas Golovatovas. Jo vadovaujamas b?rys lemtingą nakt?…