DLOBI

Č. Milošo gimimo metini? min?jimas

Česlovo Milošo 100-?j? gimimo metini? sukakties dieną, birželio 30-ąją, suremontuotame Krasnagr?dos dvarelyje, kur gyveno poeto giminaičiai ir jis pats dažnai atostogavo, ?vyko iškilmingas Tarptautinio dialogo…

s2

Ansambli? sąskrydis (2 dalis)

Š. m. birželio 26 d. Burbiški? kaime prie Galadusio ežero vyko tradicinis ansambli? sąskrydis. Kviečiame pasiži?r?ti šios švent?s vaizdo reportažo antrą dal?.

lenkai-demonstruoja-delfi

Kas piktina lenkus?

Lietuvos lenk? mokykl? mokytoj? draugija ?Macierz Szkolna? išplatino kreipimąsi, kuriuo lenkišk? mokykl? Lietuvoje pedagogai raginami nepaisyti Švietimo ?statymo nuostat? ir moksleivius aukl?ti pagal senąją tvarką….

stribai

Strib? šm?kla sklando Dz?kijoje

1944 m. vasarą sugr?žę rus? okupantai nedelsiant paskelb? mobilizaciją. Tai buvo dalis j? plano, kaip greičiau palaužti pavergt? taut? pasipriešinimą. Kitataučius naujokus var? ? pirmas…

drauciai

Drauči? kaimo tragedija

Šiandien, birželio 30 d., ketvirtadien?, 19.10 val. LNK televizijos žurnalistini? tyrim? laidoje ??vykiai, sukr?tę Lietuvą? bus prisiminta 1998 met? Drauči? kaimo tragedija. Apie visa tai,…

RS

Rasos švent? ?Pas Albiną?

Birželio 25 dieną Šilain?je ?Pas Albiną? vyko Rasos švent?. Švent?s dalyviai ?jo pro šventinius vartus, rinko žolynus, šoko ratelius aplink kupolę, m?t? vainik?lius, apdainavo ąžuolą,…

P6220015

Partizan? palaik? paieškos

2011 m. pavasar? ši? eiluči? autorius Lietuvos ypatingajame archyve KGB dokumentuose rado MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotoj? surašytą ir pasirašytą aktą apie 4-i? žuvusi? Dainavos…

anglis

Parduodame akmens angl?

Parduodame AKMENS ANGL? ? palaidą arba maišuose (apie 25 kg). Atvežame savo transportu. M?s? darbo laikas: pirmadienis-penktadienis, 08.00-17.00 val.         Salaperaugis: Tel….

P6220048

1941 m. birželio sukilimo min?jimas

Birželio 22 d. Alytuje vyko 1941 m. birželio 22?28 d. sukilimo 70-mečio min?jimas. ? Šauli? nam? salę atvyko šauliai, tremtiniai, politiniai kaliniai ir j? bičiuliai,…

Veliavos-perdavimas

Lituanistini? mokykl? entuziastams

Ši? met? liepos 1-3 dienomis, Airijoje vyks 7 kartą organizuojamas kasmetinis Europos lituanistini? mokykl? festivalis ,,Draugyst?s tiltas?. Festivalio v?liava suplevesuos Kippure Estate sodyboje.

Auksute-R

?Per kal?jimus ir lagerius? sutiktuv?s

   Birželio 25 dienos popietę Punske vyko partizano, Lenkijos lietuvi? visuomen?s veik?jo Antano Suraučiaus 5-?j? mirties metini? min?jimas bei jo knygos ?Per kal?jimus ir lagerius?…

sas1

Ansambli? sąskrydis (1 dalis)

  Š. m. birželio 26 d. Burbiški? kaime prie Galadusio ežero vyko tradicinis ansambli? sąskrydis. Koncertavo Punsko-Sein?-Suvalk? krašto ansambliai bei kapela ?Sad?nai? iš Lietuvos. Kviečiame…

ras1

Rasos švent? Ožkiniuose

?einama pro šventinius vartus Š. m. birželio 25 dieną Ožkiniuose, Poilsio ir pramog? centre ?Šilain??, ?sik?rusiame prie miško, ant vieno gražiausi? Punsko valsčiaus Seiv? ežero…

sur3

A. Suraučiaus knygos pristatymas

2011 m. birželio 25 d., šeštadienio popietę, Punske vyko Lietuvos partizano, Lenkijos lietuvi? visuomen?s veik?jo Antano Suraučiaus (1919?2006) 5-?j? mirties metini? min?jimas bei naujausios jo…