sikorskis

Radoslavas Sikorskis Lietuvoje

Birželio 30 d. Lietuvoje vieš?damas Lenkijos užsienio reikal? ministras Radoslavas Sikorskis (Radosław Sikorski) teig?, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai pager?t?, jei Lietuva parodyt? palankumo gestą…

kunigas_a_zygas

Ateikite. Kun. Arvydas Žygas

Ateikite visi, kas tik norite. Ateikite tikintys ir netikintys, atradę ir ieškantys. Ateikite nusivylę, pilni skausmo. Ateikite niekada skausmo nematę. Ateikite kadaise persekioti, pažeminti už…

zemaitukai

Raiteli? sutiktuv?s Punske

Š. m. liepos 2 dieną ? Punską atvyko devyni raiteliai, kurie pernai per 38 dienas, išjoję iš Sen?j? Trak?, pasiek? Juodąją j?rą ir joje pagird?…

tekme

?Poezijos vasara ? T?vynei?

Šiandien ? liepos 2 dieną ? 14 val. S?kuri? kaime, prie paminklo Lietuvos t?kstantmečiui pamin?ti, vyks poezijos popiet? ?Poezijos vasara ? T?vynei?. Dalyvaus Alytaus apskrities…

sadunai

Kaimo kapela ?Sad?nai?

  Š. m. birželio 26 dieną Burbiškiuose prie Galadusio ežero vyko tradicinis ansambli? sąskrydis, kuriame dalyvavo Lietuvos kaimo kapela ?Sad?nai?. Vadovas Ram?nas Lisinskas. Kviečiame pasiži?r?ti…

DLOBI

Č. Milošo gimimo metini? min?jimas

Česlovo Milošo 100-?j? gimimo metini? sukakties dieną, birželio 30-ąją, suremontuotame Krasnagr?dos dvarelyje, kur gyveno poeto giminaičiai ir jis pats dažnai atostogavo, ?vyko iškilmingas Tarptautinio dialogo…

s2

Ansambli? sąskrydis (2 dalis)

Š. m. birželio 26 d. Burbiški? kaime prie Galadusio ežero vyko tradicinis ansambli? sąskrydis. Kviečiame pasiži?r?ti šios švent?s vaizdo reportažo antrą dal?.

lenkai-demonstruoja-delfi

Kas piktina lenkus?

Lietuvos lenk? mokykl? mokytoj? draugija ?Macierz Szkolna? išplatino kreipimąsi, kuriuo lenkišk? mokykl? Lietuvoje pedagogai raginami nepaisyti Švietimo ?statymo nuostat? ir moksleivius aukl?ti pagal senąją tvarką….

stribai

Strib? šm?kla sklando Dz?kijoje

1944 m. vasarą sugr?žę rus? okupantai nedelsiant paskelb? mobilizaciją. Tai buvo dalis j? plano, kaip greičiau palaužti pavergt? taut? pasipriešinimą. Kitataučius naujokus var? ? pirmas…

drauciai

Drauči? kaimo tragedija

Šiandien, birželio 30 d., ketvirtadien?, 19.10 val. LNK televizijos žurnalistini? tyrim? laidoje ??vykiai, sukr?tę Lietuvą? bus prisiminta 1998 met? Drauči? kaimo tragedija. Apie visa tai,…

RS

Rasos švent? ?Pas Albiną?

Birželio 25 dieną Šilain?je ?Pas Albiną? vyko Rasos švent?. Švent?s dalyviai ?jo pro šventinius vartus, rinko žolynus, šoko ratelius aplink kupolę, m?t? vainik?lius, apdainavo ąžuolą,…

P6220015

Partizan? palaik? paieškos

2011 m. pavasar? ši? eiluči? autorius Lietuvos ypatingajame archyve KGB dokumentuose rado MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotoj? surašytą ir pasirašytą aktą apie 4-i? žuvusi? Dainavos…

anglis

Parduodame akmens angl?

Parduodame AKMENS ANGL? ? palaidą arba maišuose (apie 25 kg). Atvežame savo transportu. M?s? darbo laikas: pirmadienis-penktadienis, 08.00-17.00 val.         Salaperaugis: Tel….

P6220048

1941 m. birželio sukilimo min?jimas

Birželio 22 d. Alytuje vyko 1941 m. birželio 22?28 d. sukilimo 70-mečio min?jimas. ? Šauli? nam? salę atvyko šauliai, tremtiniai, politiniai kaliniai ir j? bičiuliai,…