ValdybaTaryba
Kontrolės komisijaGarbės teismasNAUJIENOSRezoliucijosPranešimaiPLBAtgal

Programą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas


Tarybos pirmininkas - Sigitas Birgelis
 

Vicepirmininkai:

Irena Marcinkevičienė

Asta Pečiulienė
 


Lenkijos lietuvių bendruomenės Tarybos nariai

 

 

Vardas ir pavardė

Vietovė

1.                   

Agurkytė Jūratė

Punskas

2.                   

Bagdonavičius Silvestras

Žvikeliai

3.                   

Baranauskaitė Vida

Ožkiniai

4.                   

Baranauskas Kazimieras

Suvalkai

5.                   

Batvinskas Vytautas

Punskas

6.                   

Baudys Antanas

Punskas

7.                   

Berneckaitė Irena

Navinykai

8.                   

Birgelis Sigitas

Punskas

9.                   

Bliūdžius Juozas

Punskas

10.               

Bobinas Jonas

Punskas

11.               

Bobinienė Irena

Punskas

12.               

Budzeika Vytautas

Punskas

13.               

Budzeikienė Onutė

Punskas

14.               

Burdinaitė Rūta

Punskas

15.               

Čeplienė Birutė

Punskas

16.               

Černelienė Marytė

Punskas

17.               

Degutienė Elena

Punskas

18.               

Degutienė Teresė

Agurkiai

19.               

Gasperavičiūtė Irena

Punskas

20.               

Grigentytė Lida

Punskas

21.               

Grigutis Darius

Punskas

22.               

Grigutis Vitas

Klevai

23.               

Grigutis Vytautas

Seinai

24.               

Jančiulis Stasys

Žagarai

25.               

Jonušonytė Aldona

Punskas

26.               

Jonušonytė Jolanta

Punskas

27.               

Jurkūnas Klemensas

Punskas

28.               

Kalesinskas Vytautas

Punskas

29.               

Kapuscinska Stefanija

Suvalkai

30.               

Kardauskas Petras

Kreivėnai

31.               

Kibyšienė Gražina

Seinai

32.               

Klimasara Vladas

Dusnyčia

33.               

Kliūčinskas Petras

Punskas

34.               

Krakauskas Juozas

Punskas

35.               

Krakauskas Valdas

Punskas

36.               

Kraužlys Juozas

Vidugiriai

37.               

Kubilius Juozas

Radžiūčiai

38.               

Kuleša Jonas

Dusnyčia

39.               

Kuosienė Teresė

Punskas

40.               

Liaukevičius Juozas

Seinai

41.               

Liškauskas Vytautas

Punskas

42.               

Macukonienė Janina

Krasnagrūda

43.               

Makauskienė Živilė

Varšuva

44.               

Makauskas Algirdas

Pristavonys

45.               

Makauskas Bronius

Varšuva

46.               

Maksimavičienė Alicija

Seinai

47.               

Maksimavičius Petras

Seinai

48.               

Malinauskas Justinas

Suvalkai

49.               

Marcinkevičienė Irena

Punskas

50.               

Marcinkevičius Juozas

Žagarai

51.               

Misiukonienė Marytė

Punskas

52.               

Nevulis Alvydas

Punskas

53.               

Nevulis Gediminas

Burbiškės

54.               

Paransevičius Sigitas Juozas

Punskas

55.               

Paransevičiūtė-Knyza Rasa

Punskas

56.               

Paškevičienė Danutė

Radžiūčiai

57.               

Paškevičius Romas

Radžiūčiai

58.               

Pečiulienė Asta

Punskas

59.               

Pečiulis Kastantas

Ožkiniai

60.               

Pečiulis Vitas

Peleliai

61.               

Pečiulytė Aurelija

Suvalkai

62.               

Petruškevičius Eugenijus

Suvalkai

63.               

Petruškevičius Petras

Paliūnai

64.               

Pykienė Jūratė

Punskas

65.               

Rėkus Kazimieras

Seinai

66.               

Sakalauskienė Jolanta

Vilkapėdžiai

67.               

Sidarienė Nastutė

Punskas

68.               

Slovikas Robertas

Ožkiniai

69.               

Staskevičienė Elena

Suvalkai

70.               

Škarnulienė Onutė

Punskas

71.               

Šuščevičius Albinas

Punskas

72.               

Tumelienė Birutė

Punskas

73.               

Uzdila Dalia

Punskas

74.               

Uzdila Gintautas

Kreivėnai

75.               

Uzdila Valentas

Kreivėnai

76.               

Uzdilaitė Teresė

Suvalkai

77.               

Vaicekauskas Algirdas

Vilkapėdžiai

78.               

Vaicekauskienė Aldona

Punskas

79.               

Vaičiulis Jonas

Punskas

80.               

Valenskaitė Virginija

Punskas

81.               

Valinčius Juozas

Šlynakiemis

82.               

Valinčius Jurgis

Agurkiai

83.               

Valukonytė Danutė

Jonaraistis

84.               

Vaznelienė Onutė

Punskas

85.               

Vaznelis Kazimieras

Valinčiai

86.               

Vektorienė Jolanta

Šlynakiemis

87.               

Vektorius Algirdas

Seinai

88.               

Vektorius Robertas

Seinai

89.               

Vilkelis Algirdas

Seinai

90.               

Vilkelis Vitas

Seinai

91.               

Virbilienė Onutė

Suvalkai

92.               

Vitkauskas Petras Gintautas

Punskas

93.               

Vitkauskas Romas

Punskas

94.               

Vydra Jonas

Kreivėnai

95.               

Zielinskienė Julija

Punskas

96.               

Zimnickas Medardas

Punskas

97.               

Žukauskaitė Judita

Kreivėnai

98.               

Žukauskas Jonas

Burbiškės

99.               

Žukauskas Juozas

Burbiškės

 

Puslapis atnaujintas 2015.11.18