Netekome mokytojos Danutės Paškevičienės (Atnaujinta)

zvake

 Vasario 10 d., pirmadienio rytą, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokytojus, moksleivius ir jų tėvus pasiekė graudi žinia – mirė jauna mokytoja Danutė Paškevičienė. Gedulingai apsirengę auklėtiniai liūdni vos sėdėjo pamokose. Laidotuvės vyko trečiadienį Seinų bazilikoje.

Šv. Mišias atnašavo kun. Petras Gucevičius, kuris stengėsi paguosti velionės šeimos narius: vyrą, vaikus, tėvus, brolius, seses. Kunigui ne kartą teko lankyti ligonę namuose, klausyti išpažinties, teikti  komuniją ir ligonių patepimą. Danutę į kapines lydėjo didžiulė minia.

Atsisveikinimo kalbą pasakė Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas.

Danutė dirbo Krasnagrūdos mokykloje, o ją uždarius perėjo mokyti į 2005 m. įsikūrusią „Žiburio“ mokyklą. Mokė lenkų kalbos pagrindinės mokyklos ir gimnazijos klasėse. Pasireiškė visuomeniškumu.

Danutė pradėjo gydytis prieš 8 metus. Liga atsinaujino prieš pustrečių metų. Atrodė, kad Ji, būdama stipri ir jauna, ligą nugalės. Visi tikėjo ir meldėsi, kad mokytoja pagytų po sudėtingos 2011 m. operacijos. Deja, po pustrečių kančios ir gydymo metų mirtis išrovė jaunystės idėjų kupiną mokytoją iš gyvųjų, šeimos, mokytojų, moksleivių, tarpo. Mirė pačiame jaunystės gražume.

Jos sūnus Tomas šiais metais baigs Punsko Kovo 11-osios licėjų,

dukrelė Alytė – Seinų „Žiburio“ gimnazijos trečiokė.

 (ep), punskas.pl

Dėl mokytojos mirties užjaučiame jos dukrelę, sūnų, vyrą, seses, brolius ir tėvus.

Komentavimas negalimas.