Nesantaiką kursto V. Tomaševskis

Lietuvos lenk? rinkim? akcijos (LLRA) pirmininkas europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis kursto nesantaiką tarp lietuvi? ir Lietuvoje gyvenanči? lenk?, sako Seimo pirminink? Irena Degutien?:

? V. Tomaševskis pats kurso šitą nesantaiką tarp lietuvi? ir lenk?, kurios niekada nebuvo ir šiandieną n?ra, ir turb?t eilinis Lietuvos pilietis lietuvis puikiai bendrauja su Lietuvos piliečiu lenku, ? interviu Žini? radijo laidai ?Pozicija? šiandien, balandžio 13 d., sak? Seimo pirminink?.

? Tie patys lenkai, kurie nepriklauso ar n?ra lojal?s ir priklausomi nuo V. Tomaševskio kaip politiko, turi visiškai kitokią nuomonę ir jie tikrai nepritaria tokiam V. Tomaševskio elgesiui. Pati asmeniškai turiu ir draug? lenk?, su kuriais bendrauju, ir šeimomis bendraujame, ir jie tikrai nesupranta, kam to reikia. Čia tur?t? turb?t pats V. Tomaševskis atsakyti, kod?l jis taip elgiasi ir kieno jis nuostatas vykdo?, ? kalb?jo I. Degutien?. Pasak jos, toks nesantaikos kurstymas reikalingas palaikyti tautiniu pagrindu sukurtai partijai Lietuvos lenk? rinkim? akcija (LLRA).

Pra?jusią savaitę V. Tomaševskis, dienraščio ?Respublika? kalbinamas apie prezident?s pasirašytą Švietimo ?statymą, buvo paklaustas: kaip žmon?ms integruotis ? Lietuvos gyvenimą, prastai mokant lietuvi? kalbą? Šis klausimas ne juokais ?siutino europarlamentarą. ?Kur integruotis? Kur mes turime integruotis? Mes čia gyvename visada. Tai j?s turite šitame krašte integruotis, nes j?s čia atvažiavote. J?s? prot?viai turi čia integruotis. O mes neturime integruotis. Čia m?s? žem??, ? piktinosi V. Tomaševskis.

Lietuvos centro partija d?l šio pareiškimo kreip?si ? Vilniaus miesto apylink?s prokurat?rą prašydama prad?ti ikiteismin? tyrimą d?l Lietuvos Respublikos piliečio V. Tomaševskio ?vykdyto vieno svarbiausi? Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostat? pažeidimo.

www.alkas.lt

Komentavimas negalimas.