Nepriklausomybės atkūrimo eiga: Seinų ir Punsko krašto lietuviai – 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyviai

Benjamino Kaluškevičiaus pranešimas, skaitytas 2017 m. rugpjūčio 18 d. Punske vykusioje konferencijoje „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai Punsko krašte“.

sb, punskas.pl 

2 koment. Nepriklausomybės atkūrimo eiga: Seinų ir Punsko krašto lietuviai – 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyviai

  1. jurgis sako:

    .Raginčiau plačiau ir giliau panagrinėti Vižainio krašto lietuvių netolimą istorinę praeitį ,atrasti nusipelnusius lietuvybės veikėjus. Gal gerb. Viktorai pats pasidomėtum ir pateiktum išsamią analizę apie šio krašto lietuvius, o ne dalinęs patarimus, kaip kas turi elgtis.

  2. Viktoras sako:

    Lietuvos Nepriklausomybės akūrimo darbuose daug prisidėjo ir Vižainio krašto lietuviai.Šiame krašte Lietuvos Nepriklausomybės priešaušry vyko viešas balsavimas dėl prisijungimo prie atkuriamos lietuviškos valstybės – už Lietuvą pasisakė per 70% vietinių gyventojų.Lenkijai užėmus Vižainio kraštą daugelis šio krašto politiškai aktyvių ir eilinių lietuvių pasitraukė į Lietuvą.Tad, likusieji lietuviai daugeliu atveju sulenkėjo arba prarado sąlyčio taškus su lietuviškumu.Raginčiau plačiau ir giliau panagrinėti Vižainio krašto lietuvių netolimą istorinę praeitį ,atrasti nusipelnusius lietuvybės veikėjus.