Nedarbas Seinų krašte 2017 m.

2017 m. pabaigoje Seinų darbo biržoje užregistruotas 1151 bedarbis (467 moterys) visoje Seinų apskrityje (2016 m. – 1376 bedarbiai: 798 vyrai ir 578 moterys, iki 30 metų – 474 žmonės, daugiau kaip 50 metų – 297).

Seinų mieste buvo 346 bedarbiai, iš jų 127 moterys (pernai 420 bedarbių: 267 vyrai ir 153 moterys), Seinų valsčiuje 220, iš jų 86 moterys (pernai 259: 144 vyrai ir 115 moterų), Gibų valsčiuje 198, iš jų 95 moterys (pernai 231 bedarbis: 112 vyrų ir 119 moterų), Krasnapolio valsčiuje 214, iš jų 97 moterys (pernai 250 bedarbių: 139 vyrai ir 111 moterų), Punsko valsčiuje 193, iš jų 62 moterys (pernai 216 bedarbių: 136 vyrai ir 80 moterų).

praca

Palyginimui: 2016 m. buvo 1376 bedarbiai, 2015 m. 1449 bedarbiai: 828 vyrai ir 621 moteris, iki 30 metų – 492, daugiau kaip 50 metų – 340. Vyrų bedarbių visur daugiau esama.

Seinų apskrityje bedarbių, atidūrusių ypatingoje padėtyje, buvo 1034, iki 30 metų – 363, ilgalaikių bedarbių – 720, daugiau kaip 50 metų – 268. Pagal išsilavinimą: bedarbių, baigusių aukštąją mokyklą – 115, aukštesniąją – 278, vidurinę ir bendrojo lavinimo mokyklą – 156, profesinę – 245, gimnaziją ir pagrindinę mokyklą – 357 (iš viso 1151). Pagal amžių: 18–24 metų – 186 bedarbiai, 25–34 metų – 346, 35–44 metų – 236, 45–54 m. – 205, 55–59 m. – 122, 60 ir daugiau metų – 56.

Darbuotoja tvirtino, jog nedarbo lygis sumažėjo. 2017 m. lapkritį Lenkijoje jis buvo lygus 6,5 % (2016 m. gruodį – 8,3 %), Palenkės vaivadijoje 8,5 % (2016 m. gruodį – 10,4 %), Seinų apskrityje 12,8 % (2016 m. gruodį – 15,9 %).

Seinų darbo biržos duomenis pateikė direktorės pavaduotoja Lucyna Tomkiewicz.

Genutė Pakutkienė, punskas.pl

Komentavimas negalimas.