Ne ? Lietuvos išpardavimui!

?

Du trečdaliai lietuvi? priešinasi visuotiniam Lietuvos išpardavimui užsieniečiams – jei Europa nuspręs, jis prasid?s jau kitą savaitę. Saujel? lobist? suskubo pagreitinti procesą ir tikina, kad savęs nepardavę b?sime atsilik?liai. Tik gyn?jai ?sp?ja: be žem?s Lietuvos neliks.

Naujausiais visuomen?s apklaus? duomenimis, net 65 proc. Lietuvos gyventoj? pasisako už draudimą užsieniečiams ?sigyti žem?s ?kio paskirties žem?s. Baltijos agroverslo instituto direktorius Raimundas Lopata ?tikin?ja, kad tokią nuomonę turintys žmon?s ? neišman?liai, esą jie daro Lietuvą nepatrauklią užsienio investuotojams.

Penktadalis Lietuvos jau perleista užsieniečiams. Žemę parduoti svetimšaliams draudžia ?statymai, bet kas tie ?statymai prieš pinigus?

Žem? Lietuvoje kol kas daug pigesn? nei kitose Europos šalyse. Nors Lietuvos Konstitucija draudžia ją pardavin?ti užsieniečiams, apsukr?s verslininkai iš Danijos, Švedijos, Airijos, Anglijos ir kit? ES šali? savo rankose jau turi nemažus Lietuvos gabalus. Supirkę žemes tokie veik?jai pasisavina ir Lietuvos ?kininkams skiriamas ES strukt?rini? fond? l?šas.

Aršus lietuviškos žem?s pardavimo užsieniečiams šalininkas, Seimo narys Eligijus Masiulis tikina, kad Lietuvos žem?s pardavimas n?ra Lietuvos išpardavimas, nes užsieniečiai žem?s neišsiveža, bet stato šiltnamius, suteikia žmon?ms darbo vietas. Prieš šešerius metus, svarstant Konstitucijos pataisą d?l teis?s Lietuvos žemes pirkti užsieniečiams, jis ne kartą kolegas ragino pataisai pritarti.

Parengta pagal ?VAKARO ŽINIAS?, ?RESPUBLIKĄ?, ELTĄ

Komentavimas negalimas.