Mokslo metų pradžia Suvalkuose

 Š. m. rugsėjo 4 dieną Suvalkų 7-ajame mokyklų komplekse vyko oficialioji lietuvių kalbos pamokas lankančių moksleivių mokslo metų pradžia. Į šventę susirinko moksleiviai su tėveliais. Pradžioje visus pasveikino lietuvių kalbos mokytoja Teresė Jonuškienė ir LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė. Vėliau sveikinimo žodžius tarė LLB pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Ji papasakojo apie jaunosios suvalkiečių kartos veiklą. Pasidžiaugė, kad veikia teatralų grupė, kurios vadovė pati esanti, ir vokalo grupė, kurios vadovas – Arnoldas Vaznelis (taip pat dalyvavęs susitikime). Trumpai pristatė ateities planus, skatino ir tėvus, ir vaikučius įsitraukti į kultūrinę veiklą.

mokslas-suv

Mokslo metų pradžios susitikimo dalyviai (Iš Onutės Virbylienės albumo) 

Aptarti organizaciniai reikalai. Nutarta, kad pamokos vyks, kaip ir praėjusiais mokslo metais: jaunesniesiems antradieniais (4 pamokos) ir trečiadieniais (5 pamokos) Suvalkų 7-ajame mokyklų komplekse (Minkiewicza g. 50), pamokų pradžia 15 val.; vidurinių mokyklų moksleiviams – ketvirtadieniais (3 pamokos) Suvalkų 4-ajame mokyklų komplekse (Sejneńska g. 14), pamokų pradžia 15.30 val.

Apgailestauta, kad ne visi moksleiviai atėjo į iškilmes. Atvykusiems LLB pirmininkė įteikė kuklias dovanėles, o LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė pavaišino saldumynais.

Suvalkuose šiais mokslo metais lietuvių kalbos mokysis 28 moksleiviai. Jeigu dar atsirastų norinčiųjų lankyti lietuvių kalbos pamokas, prašom kreiptis į mokytoją.

 Onutė Virbylienė, punskas.pl

Komentavimas negalimas.