Mokslo metų pradžia Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje

Š. m. rugsėjo 4 d. mokslo metų pradžios šventė Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje kaip paprastai prasidėjo šv. Mišiomis Seinų bazilikoje, kurias atnašavo kun. Petras Gucevičius.  Vėliau mokiniai, mokytojai, tėvai ir svečiai susirinko mokyklos sporto salėje, kur vyko oficiali mokslo metų pradžios šventė.

zib-mokslo

Susirinkusiuosius pasveikino mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas, kuris aptarė organizacinius klausimus bei pristatė klasių auklėtojus.

„Žiburio“ bendruomenę pasveikino LR konsulato Seinuose vadovas, ministras patarėjas Vaclavas Stankevičius bei Miroslavo k. (Alytaus raj.) aktyvus bendruomenininkas Jonas Juravičius. Jie linkėjo mokiniams ir mokytojams sėkmingų mokslo metų bei ištvermės siekiant kuo geresnių bendro darbo rezultatų. LR konsulato Seinuose vadovas V. Stankevičius pirmokams įteikė LR švietimo ir mokslo ministerijos perduotus „Pirmokų pasus“. 

http://consulate-sejny.mfa.lt/sejny/lt/

Komentavimas negalimas.