Mirė chorvedys Jonas Pavilonis

 Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2017 m. spalio 20 d. mirė garbus Alytaus chorvedys, Punsko lietuvių kultūros namų choro „Dzūkija“ bei ilgametis Punsko lietuvių licėjaus mišraus choro „Pašešupiai“ vadovas Jonas Pavilonis.

„Pašešupiams“ jis vadovavo 17 metų. Per tą laikotarpį choras aktyviai dalyvavo šio krašto lietuvių renginiuose ir koncertuose, atstovavo Punsko mokyklai Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje.

 Velionis pašarvotas Alytaus laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, 4 salėje (Pulko g. 96). Laidotuvės vyks sekmadienį, spalio 22 d., 14 val. (Lietuvos laiku).

 Mirusiojo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

„Aušros“ leidykla

pasesupiai

Jonas Pavilonis su „Pašešupių“ choru po 2017 m. balandžio 23 d. koncerto Punsko visuomenei

Informacija bus papildoma

3 koment. Mirė chorvedys Jonas Pavilonis

 1. Valentas Uzdila "Klumpietis" sako:

  Be galo pamylejai Punska ir Punskiecius. Jums nebuvo blogo oro, kad atvykt per sitiek metu is Alytaus i Punska i „Dzukijos“, veliau „Pasesupiu“ repeticijas ir koncertus. Labai daug prisidejot prie lietuvybes palaikymo musu kraste. Dar taip neseniai 2017 rugpiucio 14d. Punske prisidejot paruosant koncerta „Likimo pazymeti“, kuriame ir man teko sudalyvauti. Sunku patiketi, kad jau daugiau nesusitiksim ir nepabendrausim. Lai buna Jums lengva Dzukijos zemele.

 2. Algis sako:

  Išeikii, Lietuvos žeme, paitikt kilnaus savo Sūnaus.
  Susigyvenome su Jumis, Jonai, tai niekados iš Punsko krašto neišeikite. Mes Jūsų vardo nelaidosime. Nuo šiandien Jūs diriiguosite angelų chorui Danguje.
  Užuojauta Velionio šeimai.

 3. Viktoras sako:

  Užuojauta Vėlionio šeimai ir artimiesiems.Težydi atminimo gėlės ant Jo kapo ir Amžinoji Šviesa tespindi ištikimam Punsko krašto Bičiuliui Jonui Paviloniui!