Mirė buvęs Sangrūdos klebonas kun. Juan Alejandro Dielinikaitis

2018 m. birželio 17 d. į Viešpaties namus iškeliavo Vilkaviškio vyskupijos kunigas Juan Alejandro Dielinikaitis. 

 

Juan Alejandro Dielinikaitis (1945-2018)

Juan Alejandro Dielinikaitis gimė 1945 m. balandžio 19 d. lietuvių Jono ir Josefos Gudmonas Dielinikaičių išeivių šeimoje Buenos Airėse, Argentinoje.  Ten jis baigė mokyklą, įgijo elektronikos inžinieriaus diplomą. Vėliau pagal specialybę dirbo Argentinoje ir Brazilijoje.

Pašaukimą kunigystei jautė ankstyvoje jaunystėje. Tačiau šeimos aplinkybės neleido greitai šio troškimo įgyvendinti, nes anksti mirė mama, reikėjo rūpintis sergančiu tėvu.

Po tėvo mirties, atsiliepdamas į Viešpaties kvietimą, įstojo į Šventųjų Apaštalų kolegiją ir seminariją Konektikuto valstijoje (JAV). Ją baigęs, 2003 m. gegužės 18 d., vyskupo Pauliaus A. Baltakio OFM, buvo įšventintas kunigu bei įkardinuotas į Vilkaviškio vyskupiją, iš kurios buvo kilę abu kunigo Juan tėvai.

Pašventintas kunigu, Juan Alejandro Dielinikaitis keletą metų darbavosi lietuvių sielovadoje Brukline (Niujorkas) ir San Paule.

2010 m. kun. Juan nusprendė persikelti gyventi į Lietuvą, apie kurią buvo sakęs: „Kažkaip Lietuvą aš myliu labiau, negu kurį kitą kraštą. Mano gyslomis teka lietuviškas kraujas. Jeigu bus galimybė, norėčiau pasilaidoti ten, iš kur yra kilę mano tėvai“.

Vilkaviškio vyskupijoje kunigišką tarnystę atliko šiose parapijose: nuo 2010 07 02 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaras; nuo 2011 06 19 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas. Pablogėjus sveikatai, nuo 2016 m. vasario mėn. kun. Juan apsigyveno globos namuose Marijampolėje.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 2018 m. birželio 19 d. (antradienį) 12 val. Sangrūdos bažnyčioje. Kun. Juan Alejandro Dielinikaitis bus laidojamas Sangrūdos bažnyčios šventoriuje.

Komentavimas negalimas.